27 sierpnia 2020

Dworzec autobusowy w Kielcach otwarty dla pasażerów

Po trwającym od 2018 roku remoncie Centrum Komunikacyjne w Kielcach zostało otwarte. Celem remontu dworca PKS było dostosowanie użyteczności obiektu zaprojektowanego w latach 70-tych do standardów obowiązujących obecnie i podniesienie jego walorów estetycznych. Całkowita wartość modernizacji wyniosła ponad 68,5 mln zł, ze wsparciem unijnym w wysokości prawie 70 proc. Dzięki inwestycji po ponad 35 latach od budowy budynek dworca w Kielcach dostał drugie życie, a mieszkańcy miasta zyskali nowoczesny i funkcjonalny węzeł transportowy.

Przebudowa dawnego dworca autobusowego w Kielcach jest jednym z zadań wchodzących w skład złożonego projektu „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”, dofinansowanego łącznie w wysokości 184,5 mln zł ze środków unijnych w ramach działania 2.1 „Zrównoważony transport miejski” z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Beneficjentem projektu (Centrum Komunikacyjne w Kielcach) jest Gmina Kielce, jednostką realizującą - Zarząd Transportu Miejskiego, a instytucją pośredniczącą POPW 2014-2020 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zmodernizowany Dworzec Autobusowy w Kielcach, to nowoczesne, zintegrowane Centrum Komunikacyjne. Został wybudowany na nowo, ale z zachowaniem charakterystycznej bryły, tego - co sprawia, że jest unikatowy w skali nie tylko Polski, ale i Europy. Jest znów „perełką” naszego miasta. Wnętrza zmodernizowane na miarę XXI wieku i na nowo zaaranżowane otoczenie spełniają oczekiwania pasażerów, są także pozbawione barier architektonicznych. Z całą pewnością obiekt tej klasy wpłynie na dostępność komunikacyjną Kielc, na jakość podróży, na wizerunek Miasta. Wartością dodaną będzie przełożenie tych atutów na rozwój turystyki czy działalności gospodarczej podkreśla prezydent Kielc, Bogdan Wenta.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego Kielc oraz jego obszaru funkcjonalnego, zapewniające wzrost mobilności jego mieszkańców i poprawę efektywności układów transportowych. Budowa nowych połączeń drogowych podniesie przepustowość tras oraz czas przejazdu autobusów, co w bezpośredni sposób przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych używanych do napędzania pojazdów silnikowych.

Projekt wpłynie m.in. na skrócenie czasu podróży komunikacją miejską, zapewni też integrację form transportu. Dzięki remontowi Miasto zyskało nowoczesny węzeł transportowy, który będzie obsługiwał przewoźników zarówno komunikacji miejskiej, busów oraz autobusów dalekobieżnych, w tym międzynarodowych. Dworzec autobusowy dzieli także niewielka odległość od dworca PKP – mówi Barbara Damian, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach.

Przy Centrum Komunikacyjnym znajduje się parking dla samochodów wraz z miejscami postojowymi dla rowerów, a także ciągi piesze. Taki zakres inwestycji z pewnością wpłynie na powstanie ekomobilnego łańcucha, który połączy transport publiczny z indywidualną komunikacją rowerową i pieszą.

Możliwość wsparcia tej ważnej inwestycji środkami z Unii Europejskiej cieszy tym bardziej, że dworzec w Kielcach jest charakterystycznym elementem panoramy tego miasta. W dodatku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Przez lata istniało ryzyko, że zupełnie zniknie z mapy Kielc, szczęśliwie udało się ocalić dziedzictwo architektoniczne miasta, a mieszkańcom udostępnić funkcjonalny węzeł transportowy – mówi Marcin Czyża, zastępca prezesa w PARP.

Unia Europejska aspiruje do bycia pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. Budowa Centrum Komunikacyjnego, w ramach projektu rozwoju komunikacji publicznej w Kielcach, idealnie wpisuje się w unijny Zielony Ład. Nowoczesny dworzec z systemem informacji dla pasażerów będzie dodatkową zachętą do korzystania z transportu publicznego i zmniejszy zagęszczenie ruchu, co będzie miało pozytywne skutki środowiskowe – mówi dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Dofinansowanie 184 mln zł z budżetu Unii Europejskiej to nie tylko inwestycja w zmniejszenie emisyjności gospodarki ale także w zachowanie dziedzictwa architektonicznego. Kielecki dworzec autobusowy jest jednym z najbardziej charakterystycznych pod względem architektonicznym budynków nie tylko w regionie świętokrzyskim, ale także w Polsce i w całej Unii Europejskiej – dodaje przedstawiciel KE.

Duży nacisk został położony na eliminację barier i tworzenie przestrzeni przyjaznej osobom niepełnosprawnym. Wszystkie zaproponowane rozwiązania mają sprawić, że osoby  z ograniczoną zdolnością ruchową będą mogły korzystać z infrastruktury komunikacyjnej w takim samym stopniu jak osoby w pełni sprawne. W nowym Centrum Komunikacyjnym zostały zaprojektowane m.in. takie elementy jak podjazdy dla wózków, windy dla niepełnosprawnych, prezentacja informacji pasażerskiej  za pomocą przekazu graficznego, dźwiękowego oraz dotykowego. 

Nowy Dworzec Autobusowy będzie też centrum spotkań i wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Czas tu spędzany przez podróżnych na pewno umili też pobyt w Mediatece -Poczytalni na dVoRcu, która jest filią Miejskiej Biblioteki publicznej w Kielcach, która jest najnowocześniejszym projektem bibliotecznym w regionie.

Mediateka będzie miejscem dla każdego, kto zechce spędzać czas w Strefie VR, zagrać na konsolach do gier, śledzić rozgrywki e-sportu, przenieść się do świata w wymiarze 3D (np. zwiedzić muzeum lub stację kosmiczną), obejrzeć filmy, spędzić czas przy grach planszowych, skorzystać z audiobooków, książek w tradycyjnej formie i czasopism, wziąć udział w interesujących wydarzeniach kulturalnych i twórczych projektach. Wszystko na to wskazuje, że powstaje nowe niezwykłe miejsce na mapie Kielc, w którym nie będzie czasu na nudę mówi Anna Żmudzińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

Ponadto, poza inwestycjami w ramach projektu „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach” Gmina zrealizowała już jeden projekt ze środków programu Polska Wschodnia w bieżącej perspektywie unijnej pt. Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach. Jego celem było zwiększenie wykorzystania oraz zapewnienie wysokiej jakości transportu publicznego w mieście. Projekt przyczynił się do zwiększenia udziału taboru niskoemisyjnego (autobusy hybrydowe) we flocie transportu publicznego. Wpłynął także na poprawę jakości funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej (tablice informacyjne, bus-pasy, przystanki, pętla autobusowa). Koszt inwestycji wynosił 96,1 mln zł, w tym wsparcie unijne 71,7 mln zł.

Dworzec autobusowy w Kielcach od środka, ruchome schody
Dworzec autobusowy w Kielcach od środka, krzesełka i stoliki
Dworzec autobusowy w Kielcach w środku, na kolumnie monitor z rozkładem jazdy
Dworzec autobusowy w Kielcach od zewnątrz
Opublikowano: 27.08.2020 13:00
Poprawiono: 27.08.2020 11:09
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: