3 września 2020

Ponad 16 mln zł dofinansowania na turystykę kulturową Kresów

1 września br. PARP podpisała pierwszą umowę z listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach ostatniej IV rundy konkursu Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Program jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorców (lub ich konsorcjów) z Polski Wschodniej. ADD Sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie dla projektu pt. „Kresowa Kraina jako innowacyjny i sieciowy produkt turystyki Polski Wschodniej”. Wartość całej inwestycji to ponad 23 mln zł, a kwota dofinansowania wynosi 16 235 mln zł.

„Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP” to działanie, które zakłada sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów sieciowych, oferowanych pod wspólną marką. Dofinansowanie w konkursie mogą otrzymać projekty w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS), wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie wynosi 420 mln zł. Ostatnia runda konkursu wyłoniła projekty o łącznej wartości niemal 300 mln zł a przyznane dofinansowanie to ponad 180 mln zł (zobacz więcej).

Celem w/w projektu jest zbudowanie na terenie Polski Wschodniej sieciowego innowacyjnego produktu o ponadregionalnym oddziaływaniu, opierającego się na potencjale turystycznym i historycznym Kresów Rzeczpospolitej.

Sieciowy produkt turystyki kulturowej „Kresowa Kraina…” zrealizuje A.D.D. Sp. z o. o. wraz z trzema podmiotami współpracujących. Główna atrakcja zlokalizowana będzie w miejscowości Basznia Górna a jej najciekawszą częścią będzie multimedialna strefa ekspozycyjna. Przestrzeń o powierzchni 1191 m2 zostanie podzielona na strefy funkcjonalne, w których odbywać się będzie podróż po Kresach wschodnich w czasie i przestrzeni. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań z dziedziny ICT i atrakcyjnym formom przekazu organizowanie wydarzenia, seanse filmowe, mapping 360, warsztaty i zajęcia edukacyjne przyciągną uwagę zróżnicowanych grup odbiorców.

Podpisanie umów na realizację pozostałych projektów IV rundy nastąpi w najbliższych tygodniach (zobacz listę).

Więcej informacji.

Opublikowano: 03.09.2020 16:39
Poprawiono: 04.09.2020 09:13
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: