Pomiń nawigację

11 września 2020 r.

234 mln zł dla 1,4 tys. średnich firm – kolejne firmy poszkodowane przez pandemię z unijnym wsparciem

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła właśnie ósmą, ostatnią listę firm, które otrzymają bezzwrotną pomoc w ramach naboru „Dotacje na kapitał obrotowy”. Tym razem na wsparcie z funduszy Unii Europejskiej może liczyć 1 407 przedsiębiorstw, które na skutek pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Otrzymaną pomoc będą mogły przeznaczyć na sfinansowanie bieżących potrzeb firmy, jak opłacenie prądu, gazu, zakup paliwa czy najem powierzchni. Wnioski firm, które znalazły się na ósmej liście opiewają na kwotę ponad 234 mln zł.

PARP oceniła już wszystkie wnioski, które zostały zgłoszone w czasie trwania naboru, czyli od 15 czerwca do 31 lipca br. Agencja rozpatrzyła pozytywnie w sumie 6 260 wniosków. Dofinansowanie przyznane w ramach „Dotacji na kapitał obrotowy” wyniesie 1 121 080 771,18 zł.

Polskie firmy wychodzą z pocovidowych zawirowań ze wsparciem Tarczy Antykryzysowej i Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Tylko do średnich przedsiębiorstw trafi ponad 1 mld zł w formie dotacji, które sfinansują najpilniejsze bieżące potrzeby. Zależy nam na rozwoju przedsiębiorczości i utrzymaniu miejsc pracy, dlatego wielkość dotacji wynika z liczby zatrudnionych w firmie. Restart polskiej gospodarki jest łatwiejszy, bo fundusze europejskie uzupełniają kompleksowe działania pomocowe polskiego rządu – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

W ramach wcześniej opublikowanych siedmiu list wniosków rekomendowanych do dofinansowania tylko 6 proc. oceniono negatywnie. W ostatniej ósmej liście 1407 wniosków oceniono pozytywnie, a 149 negatywnie. Najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosku była niezgodność kodu PKD we wniosku z danymi rejestrowymi, co jest warunkiem koniecznym.

O tym, jak bardzo ten projekt był potrzebny, świadczy przede wszystkim liczba zainteresowanych firm. W rzeczywistości, w której się znaleźliśmy jak nigdy naszej gospodarce potrzeba pomysłów, innowacji i przede wszystkim przekonania, że kryzys przecież kiedyś się skończy. Ten projekt miał pomóc średnim przedsiębiorcom otrząsnąć się z pierwszego szoku, dać wsparcie w uporaniu się z tymi podstawowymi zobowiązaniami i przekonanie, że nie zostali ze swoimi problemami sami mówi Mikołaj Różycki, zastępca prezesa w PARP.

Firmy w konkursie mogły składać wnioski na maksymalną kwotę wynoszącą prawie 430 tys., co było uzależnione m.in. od wielkości firmy przejawiającej się w liczbie zatrudnianych pracowników. Na postawie złożonych wniosków do PARP średnia kwota wnioskowana przez firmy to 182,5 tys. zł.

– Za nami miesiące wyjątkowo intensywnej pracy i pełnego zaangażowania ekspertów nie tylko w jak najsprawniejsze i możliwie najszybsze ocenianie wniosków jakie do nas wpływały, ale także w sprawne wypłaty dotacji. Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy potrzebowali wsparcia mogą je otrzymywać właściwie na bieżąco. Już 238,5 mln zł trafiło na konta firm  mówi Mikołaj Różycki.

Kwota przyznanych dofinansowań to iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebował wsparcia. Otrzymane wsparcie przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na sfinansowanie bieżących potrzeb firmy, jak opłacenie prądu, gazu czy zakup paliwa, najem powierzchni, zakup towarów, ale także ubezpieczenie działalności na okres maksymalnie trzech miesięcy.

Środki na dotacje na kapitał obrotowy pochodzą z dwóch programów unijnych. Przedsiębiorcy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego mogli się ubiegać o wsparcie z Programu Polska Wschodnia. Wnioski o wsparcie otrzyma 1 317 firm z tego regionu. Dla przedsiębiorców z pozostałych 11 województw (4 943 pozytywnie ocenionych wniosków) przeznaczone były fundusze z Programu Inteligentny Rozwój. Pomysłodawcą działania oraz instytucją nadzorującą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ósma lista projektów rekomendowanych do dofinansowania. Są to wnioski pozytywnie ocenione przez PARP na podstawie pierwszej oceny i deklaracji firm zawartych w formularzach.

Więcej informacji.  


Opublikowano: 11.09.2020 17:23
Poprawiono: 11.09.2020 15:25
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: