Pomiń nawigację

15 września 2020 r.

Porozumienie o współpracy pomiędzy PARP i SMEA

15 września 2020 r., podczas odbywających się w formule telekonferencji polsko-tajwańskich konsultacji gospodarczych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podpisała Porozumienie o Współpracy (ang. Memorandum of Understanding – MoU) z Tajwańską Agencją do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ang. Small and Medium Enterprise Administration – SMEA).

Porozumienie zostało podpisane przez Marcina Czyżę Zastępcę Prezesa PARP i Pei-Ti Hu Zastępcę Dyrektora Generalnego SMEA.

SMEA jest agencją wykonawczą Ministerstwa Gospodarki Tajwanu odpowiedzialną za wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie dostępu do finansowania, rozwoju kapitału ludzkiego i organizacyjnego, a także innowacyjności.

PARP już od prawie 10 lat aktywnie wspiera rozwój polsko-tajwańskich relacji biznesowych poprzez współorganizację misji gospodarczych i spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami z Tajwanu, w szczególności z takich sektorów jak IT, sprzęt medyczny, elementy złączne, odnawialne źródła energii, Smart City, czy elektronika użytkowa. Podpisanie porozumienia o współpracy z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju tych relacji, stwarzając jednocześnie obu stronom nowe możliwości i płaszczyzny współpracy.

Stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy Polską a Tajwanem rozwijają się dynamicznie. Tajwan jest siódmym największym partnerem handlowym Polski w Azji. Polska eksportuje na Tajwan m.in. wyroby przemysłu elektromaszynowego, przemysłu chemicznego, a także produkty spożywcze. Z Tajwanu do Polski importowane są m.in. produkty przemysłu elektromaszynowego, wyroby metalurgiczne oraz pojazdy mechaniczne i ich części. 

Zdalne podpisanie porozumienia pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Tajwańską Agencją do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Telekonferencja odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w obecności Krzysztofa Mazura wiceministra rozwoju.

Marcin Czyża, wiceprezes PARP oraz Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju trzymają podpisane porozumienie między PARP a Tajwańską Agencją do spraw MSP

Na zdjęciu widać nagranie, na którym Pei-Ti Hu, zastępca Dyrektora Generalnego SMEA podpisuje porozumienie z PARP

Na zdjęciu widać dwie osoby siedzące przy biurku - Marcin Czyża, wiceprezes PARP podpisujący porozumienie w obecności wiceministra rozwoju.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 15.09.2020 12:35
Poprawiono: 15.09.2020 11:07
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: