28 września 2020

Trwa XXIII edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości

Twórcy innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii mogą już zgłaszać się do organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. W XXIII edycji na przedsiębiorców, instytuty naukowe i uczelnie czeka aż 600 tys. zł unijnego wsparcia. Projekty można zgłaszać do 29 października.

Wdrożenie innowacyjnego produktu to zwieńczenie długotrwałego i żmudnego procesu. Wiele osób, przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji naukowych, poświęca setki godzin pracy, aby po wielu próbach osiągnąć upragniony sukces. Ich działania dotyczą bardzo różnych obszarów techniki, a dzięki swojej innowacyjności mają szansę zaistnieć także na globalnym rynku. Trudny czas pandemii, który wywarł wpływ na tak wiele dziedzin życia, pokazuje, jak potrzebne jest poszukiwanie nowych rozwiązań, które mogłyby wielu ludziom ułatwić codzienne życie.

Poza wymiarem finansowym, konkurs ma też znaczący wpływ na budowanie wzajemnych relacji i pogłębianie współpracy w zakresie B+R przez rodzime przedsiębiorstwa i instytucje naukowe – mówi Izabela Banaś, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w PARP. 

Do zdobycia nawet 100 tys. zł

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidualnie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę. Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu.

Konkurs prowadzony jest z myślą o projektach, które osiągnęły już pewien stopień zaawansowania i są na etapie co najmniej prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej to co najmniej 6 TRL) a także tych, które zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 m-ce przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

  • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
  • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
  • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Poza wsparciem promocyjnym laureaci otrzymają nagrodę finansową – 100 tys. zł wynosi nagroda główna, a 25 tys. zł wyróżnienie.

Przewidziane są również nagrody specjalne w kategoriach:

  • produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
  • produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
  • produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Technologiczna wizytówka Polski

Nagrodzone projekty to wizytówka polskich innowatorów na całym świecie oraz dowód wielkiego potencjału gospodarczego Polski. Zwycięzcy konkursu wyznaczają trendy w swoich dziedzinach i ścieżki dla innych innowacyjnych pomysłów, a co ważne promują przy tym polską myśl techniczną i technologiczną – dodaje ekspert.

Przyznawany od 23 lat tytuł „Polski Produkt Przyszłości” to także doskonałe narzędzie promocyjne, dzięki któremu rozgłos w kraju i daleko poza jego granicami zdobyło wiele innowacyjnych rozwiązań powstałych nad Wisłą. W dotychczasowej historii, spośród zgłoszonych 1 073 projektów nagrodzono 56, a 122 zostały wyróżnione.

Wśród projektów nagrodzonych w ostatniej edycji konkursu znalazła się m.in. proteza ucha środkowego o działaniu bakteriobójczym, fotowoltaiczna szyba z warstwą na bazie kropek kwantowych wspomagająca klimatyzację i ograniczająca nagrzewanie pomieszczeń, zielona sadza pozyskiwana ze zużytych opon, inteligentny stetoskop czy produkt stymulujący odporność roślin. Były to projekty z obszaru medycyny, chemii, elektroniki czy biotechnologii. Ich różnorodność pokazuje, że innowacyjne podejście jest pożądane niemal w każdej dziedzinie życia.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB).

Projekty do konkursu można zgłaszać do 29 października br., do godz. 16:00. Budżet konkursu to 600 tys. zł.

Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB).


Więcej informacji.

 

Opublikowano: 28.09.2020 13:05
Poprawiono: 28.09.2020 15:09
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: