8 października 2020

21 startupów otrzyma blisko 20 mln zł dofinansowania na wdrożenie innowacyjnych pomysłów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w V rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” finansowanego w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Konkurs umożliwia sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów, które zakończyły inkubację w ramach jednej z sześciu „Platform startowych” i chcą wprowadzić swój produkt na rynek krajowy lub zagraniczny. Młode firmy technologiczne mogą w nim otrzymać nawet 1 mln zł na sfinansowanie kosztów swojego przedsięwzięcia, przy czym uzupełnić go muszą wkładem własnym nie mniejszym niż 15 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu. Całkowita pula środków w konkursie wynosi 390 mln zł.

W V rundzie konkursu, trwającej od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r., złożono 46 wniosków. Dofinansowanie PARP na łączną kwotę blisko 20 mln zł uzyskało 21 najlepszych projektów. Rekomendacje otrzymały wnioski z Platform startowych: Unicorn Hub, Idealist, Start in Podkarpackie oraz Wschodni Akcelerator Biznesu. Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Otrzymane dofinansowanie młode spółki będą mogły przeznaczyć na m.in. zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu, nabycie środków trwałych, surowców, materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych. Środki unijne z PARP mogą też posłużyć startupom na organizację i przeprowadzenie działań służących zagranicznej ekspansji rynkowej.

1 października 2020 r. rozpoczęła się kolejna VIII runda naboru. W ramach tej rundy wnioski o dofinansowanie będzie można składać do 14 listopada 2020 r.

Więcej informacji na stronie internetowej działania.

Opublikowano: 08.10.2020 16:57
Poprawiono: 08.10.2020 16:57
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: