Pomiń nawigację

19 października 2020

Portal Access2Markets. Wszystko, co powinniście wiedzieć o eksporcie z UE i imporcie do UE w jednym miejscu: cła, taryfy i wiele więcej…

Udostępnij

Unia Europejska dysponuje największą siecią handlową na świecie, która zawarła ponad 40 indywidualnych umów z krajami i regionami. Umowy te ułatwiają handel produktami i usługami między UE a jej partnerami zewnętrznymi, ograniczając lub całkowicie znosząc cła.

Uruchomiony z początkiem października przez Komisję Europejską portal Access2Markets, pomaga przedsiębiorcom w pełni wykorzystać te możliwości, oferując im wszystkie niezbędne informacje potrzebne do prowadzenia eksportu lub importu z państwami trzecimi – tj. krajami spoza Unii Europejskiej.

Począwszy od tego, czy Twoja firma jest gotowa na eksport produktów lub usług i jakie kroki musisz wykonać, aby zyskać status eksportera UE (tzw. numer EORI), po dostęp do kluczowych informacji z wybranych rynków – ceł i taryf, procedur celnych, reguł pochodzenia towarów, wymagań dotyczących produktów oraz statystyk wymiany handlowej interesujących nas produktów i usług, a także możliwość zgłaszania napotkanych barier w wymianie handlowej.

Portal składa się z pięciu głównych sekcji:

W sekcjach „Towary” i „Usługi” znajdziemy m.in. przewodnik dotyczący wywozu i przywozu towarów oraz eksportu usług, zestaw pytań, który sprawdzi, czy jesteśmy już gotowi na eksport, otrzymamy przydatne informacje o tym, w jaki sposób eksportować usługi oraz produkty, a także jak znaleźć odpowiedni rynek i nabywcę. Dostępne są też statystyki handlowe dotyczące Twojego rynku docelowego.

Z myślą o przedsiębiorcach planujących pośrednie oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) stworzono kolejną sekcję – „Inwestowanie”, w której omówiono trzy filary międzynarodowej polityki inwestycyjnej UE obejmujące ułatwienia inwestycyjne, liberalizację inwestycji oraz ochronę inwestycji. Znajdziemy tu również wykaz głównych pojęć związanych z BIZ oraz informacje jak monitorować bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

W sekcji „Rynki” sprawdzisz m.in. czy Twoja firma może skorzystać z preferencyjnej umowy handlowej danego państwa z UE – takie dwustronne umowy Unia Europejska podpisała z 80 krajami (ponad 40 umów), dzięki czemu ma największą sieć handlową na świecie. W zależności od charakteru, umowy te koncentrują się na znoszeniu ceł, bardziej kompleksowym dostępie do rynku, ujednoliceniu przepisów oraz na rozwoju. Sprawdzisz też, jakie wymogi dotyczące zezwoleń i licencji, wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji, czy szczególnych ograniczeń w niektórych sektorach usług obowiązują na interesujących Cię rynkach. 

Zrzut ekranu stronu głównej portalu Access2Markets. Na górze niebieski pasek z białym napisem access2markets, poniżej na tym pasku znajdują się następujące treści: „strona główna”, „towary”, „usługi”, „inwestowanie”, „rynki”, „narzędzia”, „kontakt” oraz na prawym skraju „mój asystent handlowy”, wyróżniony żółtym tłem. Poniżej niebieskiego pasa, znajduje się pas żółty z następującymi treściami (góra od lewej do prawej): „Mój asystent handlowy, w tym ROSA – Rules of Origin self-assessment”, „Jak korzystać z tego formularza”, „Zastrzeżenia prawne”. Na dole żółtego paska widać następujące treści: „Nazwa produktu lub kod HS”, „Państwo Pochodzenia”, „Państwo przeznaczenia” oraz „Szukaj” wyróżnione niebieskim tłem. Poniżej żółtego pasa znajduje się białym pas, najszerszy spośród wszystkich na stronie.  Od lewej strony widać: symbol kuli ziemskiej przeciętej na pół, jej górną połowę wypełniają symbole światowej architektury: wieża Eiffella, Brama Brandemburska, krzywa wieża w Pizie, bliźniacze wież w Kuala Lumpur oraz wiatrak holenderski. Obok niebieski napis o treści: „Import z UE, import do UE – najważniejsze informacje”. Po prawej stronie znajduje się okno z playerem wideo i treści „Poznaj Access2Markets”. Na samym dole strony znajduje się cienki niebieski pasek z sześcioma żółtymi piktogramami. Pierwszy przedstawia kompas, drugi uścisk dłoni, trzeci barykadę, czwarty wykresy, piąty ludzi siedzących przy stole, a szósty tarczę z lotką wcelowaną w środek.

fot. zrzut ekranu strony głównej portalu Access2Markets

Kolejną sekcją są „Narzędzia”, gdzie znajdziemy materiały instruktażowe, glosariusz, a także historie małych i średnich przedsiębiorców zajmujących się eksportem i importem, którym wiedza z portalu pomogła w międzynarodowym rozwoju biznesu. Jest też dostępny FAQ z najczęściej zadawanymi pytaniami, np. w przypadku, kiedy taryfa odnosi się do wagi, to czy jest to waga brutto czy netto, czy można uzyskać wykaz produktów ze stawkami celnymi 0 proc. albo czy żywność przywożona do UE musi pochodzić z zakładu zatwierdzonego przez UE plus wiele innych odpowiedzi na pytania zadawane przez przedsiębiorców z całego świata.

Aby skorzystać z niższych lub zerowych ceł, należy przestrzegać pewnych „reguł pochodzenia”. Z pomocą w ich ustaleniu przychodzi nam ROSA (ang. Rules of Origin Self-Assessment), czyli interaktywny przewodnik, który zawiera wskazówki określające reguły pochodzenia produktów – wywóz i przywóz – dla takich państw i regionów jak Kanada, Ameryka Środkowa, Kollumbia, Peru, Ekwador, Japonia, Korea Południowa i Wietnam.

Twórcy portalu nie pominęli również bardzo ważnej dla przedsiębiorców kwestii tzw. Brexitu. Ponieważ okres przejściowy kończy się w dniu 31 grudnia 2020 r., portal Access2Markets udostępnia informacje dotyczące zapowiedzianych przez Zjednoczone Królestwo taryf, procedur i formalności, które będą miały zastosowanie do wywozu z UE do Zjednoczonego Królestwa od dnia 1 stycznia 2021 r. w przypadku braku porozumienia w sprawie przyszłej umowy o partnerstwie.

Jak zacząć?

Przygodę z portalem można rozpocząć od przeklikania poszczególnych jego sekcji, by zobaczyć, jakiego rodzaju informacje kryją się za każdą z nich. Dużym ułatwieniem jest funkcja osobistego asystenta, dostępna z poziomu strony głównej. Jeśli chcemy szybko wyszukać informacje o cłach i taryfach, robimy to w trzech krokach: w pierwszym oknie wyszukiwania wpisujemy kod HS lub nazwę produktu, w drugim państwo pochodzenia a w trzecim państwo przeznaczenia i czekamy na pojawienie się rekordów.

W tym kontekście bardzo przydatnym narzędziem jest wyszukiwarka kodów HS (ang. Harmonized System) opracowanych przez WCO (ang. World Customs Organization), czyli Światową Organizację Celną. Kody HS standaryzują klasyfikację wszelkich towarów i usług w handlu międzynarodowym i to nimi posługujemy się podczas rozliczeń celno-skarbowych.

Kodów lub nazw kryjących się za tymi kodami będziemy potrzebować do wyszukiwania informacji o taryfach i cłach, a także wymaganiach dotyczących produktów, w zależności od kraju pochodzenia i kraju docelowej sprzedaży.

Podstawowa wersja portalu jest dostępna w języku angielskim. Oczywiście można skorzystać ze wszystkich wersji językowych państw członkowskich UE, w tym z wersji polskojęzycznej. Należy mieć jednak na uwadze, że tłumaczenie bazuje na technologii uczenia maszynowego i nie zawsze jest doskonałe.

Opracowanie: Enterprise Europe Network Polska

Zobacz więcej podobnych artykułów