PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Komunikacji i Marketingu (Sekcja Mediowa) (nr ref.: S/SS/DKM/10/20)

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

 • bieżąca współpraca z mediami (praca z Rzecznikiem prasowym);
 • przygotowanie informacji i tekstów promocyjnych dotyczących wydarzeń i działań prowadzonych przez PARP;
 • realizacja działań mediowych, które mają na celu budowanie pozytywnego wizerunku Agencji;
 • przygotowywanie treści publikacji na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych PARP;
 • współpraca z departamentami w zakresie planowanych działań promocyjnych w obszarze mediów społecznościowych i kampanii internetowych;
 • uczestniczenie w postępowaniach przetargowych dotyczących zamówień usług zewnętrznych związanych z wykonywanymi obowiązkami;
 • planowanie kontraktacji i nadzór nad realizacją zamówień;
 • zarządzanie projektami w ramach budżetu;
 • współpraca z wykonawcami, np. agencją PR, domem mediowym;
 • analiza obecności PARP w mediach;
 • wsparcie w bieżących innych działaniach sekcji mediowej.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w pracy z tekstem (social media, prasa, redagowanie tekstów) - min. 2 lata dla specjalisty i min. 3 lata dla starszego specjalisty;
 • umiejętność opracowywania tekstów na podstawie dostępnych danych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, terminowość.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • znajomość programów Unii Europejskiej;
 • znajomość przepisów dotyczących wyboru dostawców w drodze przetargów/ postępowań;
 • doświadczenie w budowaniu planów komunikacji oraz kampanii informacyjno-promocyjnych;
 • doświadczenie w korekcie tekstów/ proofreading;
 • doświadczenie pracy w agencji PR.

Termin zgłoszeń: do 30.10.2020 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 19.10.2020 12:23
Poprawiono: 19.10.2020 13:08
Modyfikujący: Joanna Stachowicz-Kowalska
Udostępniający: Joanna Stachowicz-Kowalska
Autor dokumentów: Joanna Stachowicz-Kowalska