15 października 2020

Najnowszy numer biuletynu Euro Info. Zapraszamy do lektury!

Udostępnij

W numerze 5/2020 omawiamy m.in. wpływ Brexitu na obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych, czyli jakie konsekwencje dla polskich przedsiębiorców będzie miało w tym kontekście wyjście Wielkiej Brytanii z UE. W artykule przeczytamy m.in. o stanie przejściowym i prawdopodobnych rozwiązaniach dotyczących RODO w trakcie wychodzenia i po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE oraz co przedsiębiorcy mogą zrobić, aby ochronę danych w swojej instytucji przygotować do bezumownego brexitu w dniu 1 stycznia 2021 r.

W najnowszym wydaniu również:

  • o regulaminie sklepu internetowego i postanowieniach dotyczących jurysdykcji i prawa właściwego, czyli kto rozstrzyga spory pomiędzy polskimi sklepami internetowymi a kupującymi z innych krajów – prawo którego państwa ma zastosowanie?
  • Artykuł pt. „Niedozwolone i obowiązkowe postanowienia umowne”, w którym opisujemy założenia nowego prawa zamówień publicznych, w tym istotnego dla przedsiębiorców dążenia do wyrównywania pozycji wykonawcy względem zamawiającego;
  • o konsekwencjach słabo odróżniającego charakteru znaku towarowego na przykładzie sporu pomiędzy „Show room” a „Show room 86”. Na co przedsiębiorca powinien zwracać uwagę, aby nie narazić się na zarzut podobieństwa własnego znaku towarowego do już zarejestrowanego i objętego ochroną?
  • „Dane dla zdrowej planety. Realizacja celów unijnej polityki środowiskowej i wzrostu gospodarczego” – jakie są możliwości wykorzystania danych dla urealnienia wizji „Zielonej Planety” . Artykuł omawia kluczowe kwestie związane z zieloną polityką UE oraz nowymi możliwościami rozwoju dla MŚP w tym kontekście;
  • Artykuł pt. „Gospodarka obiegu zamkniętego. Efektywność materiałowa jako jej instrument”, który porusza tematykę nowego paradygmatu gospodarki o obiegu zamkniętym w UE, założenia Nowego Europejskiego Zielonego Ładu oraz skupia się na normach dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego, przyjętych przez Europejski Komitet Normalizacyjny.

Zobacz pełną wersję biuletynu

„Biuletyn Euro Info” to czasopismo w wersji drukowanej oraz online wydawane przez ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zagadnienia poruszane w biuletynie związane są z prowadzeniem i rozwojem firmy na rynkach Unii Europejskiej, a także poza jej terytorium.

Zapraszamy do lektury!