26 października 2020

Umowy o wolnym handlu w Unii Europejskiej: z Japonią (EPA), Wietnamem (EVFTA) i Kanadą (CETA) – obejrzyj nagranie z webinarium

Udostępnij

26 października 2020 roku odbyło się bezpłatne webinarium pt.: Umowy o wolnym handlu w Unii Europejskiej: z Japonią (EPA), Wietnamem (EVFTA) i Kanadą (CETA).

Podczas webinarium omówiono m.in.:

  • umowy o wolnym handlu UE jako element wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej
  • analizę porównawczą wybranych umów o wolnym handlu UE: z Japonią (EPA), z Wietnamem (EVFTA) oraz z Kanadą (CETA)
  • obecny stan współpracy gospodarczej Polski z Japonią, Wietnamem i Kanadą
  • szanse i możliwości wzmocnienia współpracy gospodarczej polskich podmiotów z podmiotami działającymi na wybranych rynkach
  • zagrożenia i wyzwania dla polskich podmiotów działających na wybranych rynkach

Webinarium poprowadził dr Łukasz Ambroziak – adiunkt w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowym Instytucie Badawczym oraz analityk w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Prelegent jest autorem ponad 100 publikacji naukowych – monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach.

W załączniku dostępna jest prezentacja wykorzystana podczas webinarium.

Organizatorem wydarzenia była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Enterprise Europe Network.

Pliki do pobrania

Zobacz więcej podobnych artykułów