30 października 2020

Prawie 220 projektów powalczy o tytuł „Polskiego Produktu Przyszłości”

29 października br. zakończył się nabór wniosków w XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Warunkiem przystąpienia do konkursu było zgłoszenie innowacyjnego wyrobu (technologii), który ma szansę zaistnieć na rynku krajowym lub zagranicznym.

O miano Polskich Produktów Przyszłości mogą ubiegać się polscy przedsiębiorcy oraz instytucje szkolnictwa wyższego i nauki – osobno lub we współpracy.

Do bieżącej edycji konkursu zgłoszono 219 produktów. To ponad dwukrotnie więcej aplikacji niż w poprzedniej edycji, do której rodzimi innowatorzy zgłosili 96 produktów.

Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

  • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
  • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
  • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Nagroda główna dla zwycięzców wynosi 100 tys. zł, a wyróżnienie 25 tys. zł.

Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach:

  • Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
  • Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
  • Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Organizatorami konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Patronatem objęły go Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wyniki konkursu poznamy podczas gali, która odbędzie się w przyszłym roku.

Budżet konkursu wynosi 600 tys. zł i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1).

Więcej informacji dot. konkursu „Polski Produkt Przyszłości".

Infografika pokazująca obrazująca treść powyższego artykułu (złożono 219 wniosków)

Może Cie zainteresować

Opublikowano: 30.10.2020 15:44
Poprawiono: 30.10.2020 17:01
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: