5 listopada 2020

Pandemia nie zatrzymała rozwoju firm. Stawiają na innowacje

Rosnącym zainteresowaniem cieszą się konkursy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Bony na innowacje dla MŚP”. Od marca, czyli od początku trwania epidemii koronawirusa i wywołanego nim kryzysu przedsiębiorcy złożyli aż 970 wniosków o wsparcie z funduszy unijnych, to średnio ponad 160 projektów miesięcznie. Dla porównania przed pandemią było ich prawie dwa razy mniej. Dlatego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziło zgodę na przedłużenie naboru o dodatkową 9. rundę dla etapu pierwszego usługowego. Mikro-, małe i średnie firmy mają czas na składanie wniosków do 30 grudnia 2020 r.

Od 2015 roku przedsiębiorcy złożyli ponad 4,5 tys. wniosków o dofinansowanie projektów, z których rekomendowanych do wsparcia jest prawie 1,1 tys., a ok. 700 jest aktualnie w ocenie. W ramach czterech konkursów do przedsiębiorców trafiło już prawie 264,5 mln zł. Zainteresowanie konkursem jest, nie tylko nadal wysokie, ale rośnie z rundy na rundę i z miesiąca na miesiąc.

Mimo pandemii, rośnie zainteresowanie przedsiębiorców rozwijaniem swoich firm przez innowacje, opracowywane wspólnie z jednostkami naukowymi. Od końca marca do połowy lipca br. przedsiębiorcy złożyli ponad 320 wniosków o dofinansowanie projektów. A od połowy lipca do 30 września br. do PARP wpłynęło ich ponad dwa razy więcej, bo blisko 650. To pokazuje, że firmy nadal doceniają ten konkurs jako jedno z najbardziej przystępnych źródeł finansowania innowacji. Oznacza to również, że mimo pandemii przedsiębiorcy chcą realizować swoje innowacyjne pomysły i aktywnie szukają środków na rozwój – mówi Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP.

Bony w dwóch etapach

Program „Bony na innowacje dla MŚP” jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich – usługowy – umożliwia opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Pomyślne ukończenie tego etapu daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wdrożenie pomysłu na innowację technologiczną w ramach drugiego etapu – inwestycyjnego.

Równolegle trwają konkursy na dofinansowanie projektów, które realizują rządowy program Dostępność Plus. W tym wypadku szanse na dofinansowanie mają innowacje produktowe, które ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z różnymi rodzajami ograniczeń, w tym np. seniorów, osób niepełnosprawnych, dużych rodzin.

Do zdobycia ponad 0,5 mln zł

– W konkursach usługowych dużą zachętą jest niski wkład własny jaki przedsiębiorcy muszą wnieść w związku z realizacją projektu – min. 15 proc. kosztów projektu. Wsparcie na jakie mogą liczyć to maksymalnie 340 tys. zł., a całkowita wartość projektu, nie może przekroczyć 400 tys. zł – mówi Anna Forin.

W konkursach inwestycyjnych – przedsiębiorcy mogą otrzymać maksymalnie 560 tys. zł, dofinansowania a całkowity koszt projektu musi się zamknąć w kwocie 800 tys. zł. W tym przypadku wysokość wkładu własnego zależy od wielkości firmy oraz miejsca wdrożenia innowacji (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).

Tylko w trzech ostatnich rundach konkursów usługowych o wsparcie na kwotę prawie 309 mln zł wnioskowało ponad 1 100 przedsiębiorców. Złożono również 24 wnioski o dofinansowanie w etapie inwestycyjnym o wartości prawie 11,4 mln zł. Łącznie – od 2015 r. do tej pory, w ramach „Bonów na innowacje dla MŚP” PARP podpisała 962 umowy o dofinansowanie projektów.

Łączny budżet czterech konkursów na lata 2019-2020 to 160 mln zł, a obecnie w puli zostało jeszcze 73 mln zł. Nabory wniosków do wszystkich etapów konkursowych trwają do 30 grudnia 2020 r.

 

Opublikowano: 05.11.2020 14:13
Poprawiono: 05.11.2020 14:13
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: