PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista w Biurze Zarządzania Kadrami (umowa na zastępstwo) nr ref.: S/BZK/11/20

Miejsce pracy: Warszawa
   Główne zadania:
 • prowadzenie oraz nadzorowanie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej  pracowników;
 • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy;
 • współpraca kadrowa z ZUS-em, Urzędem Skarbowym i PFRON-em (w tym prowadzenie dokumentacji oraz rozliczeń);
 • samodzielne naliczanie wynagrodzeń dla pracowników;
 • rozliczanie podatków dochodowych od osób fizycznych;
 • przygotowywanie zestawień i sprawozdań z zakresu obsługi kadrowo-płacowej;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS.
    Oczekujemy (wymagania konieczne):
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, prawo, administracja);
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze naliczania płac i prowadzenia dokumentacji kadrowej;
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • znajomość programu Płatnik;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności znajomość Excela;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • skrupulatność i dokładność;
    Dodatkowo (wymagania pożądane):
 • praktyczna znajomość ustawy o pracy tymczasowej;
 • wysokie umiejętności interpersonalne w tym współpraca i komunikacja;
 • bardzo dobra organizacja pracy i planowania.

Termin zgłoszeń: do 22.11.2020 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 12.11.2020 13:45
Poprawiono: 12.11.2020 13:51
Modyfikujący: Anna Kazubek
Udostępniający: Anna Kazubek
Autor dokumentów: Anna Kazubek