13 listopada 2020

Realizacja strategii wzorniczej firmy Bryk

Celem realizacji projektu było zbudowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym.

BRYK koncentruje się na produkcji i serwisowaniu narzędzi diamentowych oraz narzędzi z węglika spiekanego wykorzystywanych w przemyśle meblarskim, lotniczym i motoryzacyjnym. Działając z sukcesami na kilku rynkach, pozostaje firmą opartą w 100% na polskim kapitale. BRYK koncentruje się na produkcji i serwisowaniu narzędzi diamentowych oraz narzędzi z węglika spiekanego wykorzystywanych w przemyśle meblarskim, lotniczym i motoryzacyjnym. Działając z sukcesami na kilku rynkach, pozostaje firmą opartą w 100% na polskim kapitale.

Zakres projektu realizowany był poprzez:

  • Doskonalenie funkcji wzorniczej-poprzez wdrożenie rebrandingu marki BRYK, identyfikacji internetowej firmy, opracowanie spójnego projektu opakowań, materiałów marketingowych i wizerunkowych oraz wdrożenie identyfikacji wizualnej przedstawicieli i ekspertów
  • Doskonalenie funkcji marketingowej poprzez wdrożenie infrastruktury marketingowej oraz organizację paneli doradczych w zakresie technologii obróbki metalu w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.
  • Podnoszenie sprawności wewnątrzorganizacyjnej poprzez wdrożenie podejścia projektowego w firmie w celu udoskonalenia struktury organizacyjnej oraz zasad pracy w szczególności w celu zwiększenia jakości zarządzania procesem wzorniczym.
  • Podnoszenie sprawności technologicznej poprzez wdrożenie zmian w technologii produkcji i logistyce dla nowej oferty na rynek wysokich technologii, udoskonalenie produktów pod względem ergonomii, procesów projektowania i produkcji narzędzi, podnoszenie kompetencji w zakresie projektowania oraz podnoszenie jakości infrastruktury technologicznej.

W wyniku przeprowadzonych działań Wnioskodawca wprowadził innowację produktową w postaci nowych linii narzędzi skrawających.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 1.4 Wzór na konkurencję
  • Nazwa projektu: Realizacja strategii wzorniczej firmy Bryk gwarancją budowy silnej i rozpoznawalnej marki polskiego przedsiębiorstwa
  • Nazwa beneficjenta: P.P.U.H. BRYK
  • Wartość projektu: 3 555 270,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 1 425 000,00 zł
Maszyna na hali produkcyjnej
Część maszyny
Części maszyn, śruby
Opublikowano: 13.11.2020 15:27
Poprawiono: 13.05.2021 12:25
Modyfikujący: Sosnowska Luiza
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: