13 listopada 2020

Wdrożenie działań strategii wzorniczej elementem budowy pozycji konkurencyjnej firmy Masterprofi na rynku odkurzaczy przemysłowych

Firma „MASTERPROFI” powstała w 2003 roku. Specjalizuje się w produkcji odkurzaczy i akcesoriów, których odbiorcami są krajowe i zagraniczne firmy. Kadra spółki w ostatnich latach wdrożyła kilka innowacyjnych projektów, których efektem było wprowadzenie na rynek 14 modeli nowoczesnych odkurzaczy.

Celem projektu było zwiększenie pozycji konkurencyjnej firmy Masterprofi na rynku producentów odkurzaczy przemysłowych poprzez zaprojektowanie i wdrożenie do oferty firmy jak również na rynek nowych modeli odkurzaczy.

Przedmiotem projektu było zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji nowych modeli odkurzaczy przemysłowych - odkurzacz centralny: PROFI 38 oraz odkurzacz profesjonalny: PROFI 46F. Oba nowatorskie produkty ze względu na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i projektowe m.in. na zastosowanie nowatorskiego sposobu filtracji przy użyciu samo oczyszczającego się multifiltra są innowacją na skalę światową. Nowe modele odkurzaczy są bezpośrednim następstwem działań rekomendowanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania.

Rezultatem wdrożenia projektu jest wzrost sprzedaży nowych, a także dotychczasowych produktów znajdujących się w ofercie  na rynku krajowym i zagranicznym. Ponadto zwiększenie przychodów firmy dzięki wdrożeniu nowych produktów, pozyskanie nowych klientów na runku krajowym i zagranicznym, zwiększenie rozpoznawalności marki i renomy firmy, nawiązanie trwałej współpracy z ekspertami w zakresie wzornictwa.

  • Nazwa działania: 1.4 Wzór na konkurencję
  • Nazwa projektu: Wdrożenie działań strategii wzorniczej elementem budowy pozycji konkurencyjnej firmy Masterprofi na rynku odkurzaczy przemysłowych
  • Nazwa beneficjenta: Masterprofi Sp.z o. o.
  • Wartość projektu:4 489 500,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 2 495 000,00 zł

Zielona maszyna w hali produkcyjnej
Część maszyny w hali produkcyjnej
Maszyna produkcyjna
Opublikowano: 13.11.2020 15:28
Poprawiono: 13.11.2020 15:28
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: