18 listopada 2020 r.

Polska magnesem dla zagranicznych start-upów. PARP poszukuje operatorów

Rozpoczyna się nabór wniosków w konkursie „Programy Akceleracyjne – Poland Prize” organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest on adresowany do operatorów, którzy będą sprowadzać do Polski zagraniczne start-upy i pomagać im w nawiązaniu współpracy z partnerami biznesowymi. Budżet konkursu to 60 mln zł ze środków unijnych, a minimalna wartość składanych projektów to 7 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 9 grudnia 2020 r.

Startujący właśnie nabór to druga odsłona konkursu, którego pilotażowa wersja – zrealizowana w latach 2018-2020 – pomogła sprowadzić do Polski ponad 100 młodych spółek. Finansowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach działania 2.5.

Celem programu jest znalezienie operatorów programów akceleracyjnych, którzy dysponują międzynarodowym doświadczeniem we wspieraniu start-upów i potrafią efektywnie współpracować z partnerami biznesowymi. Ich zadaniem będzie wyszukanie najciekawszych zagranicznych młodych firm o odpowiednim potencjale wzrostu i sprowadzenie ich do Polski. Działania akceleracyjne umożliwią start-upom wdrożenie innowacyjnych rozwiązań lub pozyskanie kapitału inwestorskiego.

Poland Prize tworzy dogodne warunki dla zagranicznych start-upów chcących rozwijać swój biznes w Polsce. Dzięki dopływowi nowych, technologicznych spółek chcemy budować potencjał i różnorodność polskiego rynku, podnieść jego atrakcyjność w Europie i na świecie. Zachętą do nawiązania relacji biznesowych i prowadzenia działalności w Polsce jest m.in. dofinansowanie rozpoczęcia działalności i wsparcie akceleratorów. Te wyspecjalizowane podmioty pomogą
start-upom w organizacji pobytu i ułatwią znalezienie takich partnerów biznesowych, którzy przyspieszą wzrost młodej firmy w Polsce
– mówi Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Start-upów w PARP.

Do podziału między wybranych operatorów jest kwota 60 mln zł z budżetu unijnego. Wartość projektu złożonego przez potencjalnego akceleratora to minimum 7 mln zł, a PARP sfinansuje do 80 proc. kwalifikowanych kosztów ich działalności operacyjnej.

Najpierw akceleratory, potem start-upy

Wybrani operatorzy przeprowadzą dwa etapy programu. W pierwszym pozyskane start-upy, po założeniu spółki w Polsce, mogą otrzymać grant w wysokości do 50 tys. zł. Ta kwota ma pokryć koszty 3-miesięcznych działań niezbędnych do rozpoczęcia biznesu w naszym kraju i jego dalszego rozwijania (budowa zespołu, podnoszenie kompetencji, nawiązywanie relacji, promocja, pozyskanie partnera). Ten etap uwzględnia także wsparcie opiekuna start-upu – concierge.

W drugim etapie programu start-upy, które skutecznie nawiązały współpracę z partnerem biznesowym, będą mogły otrzymać grant w wysokości do 250 tys. zł. To wsparcie na pokrycie kosztów działań w zakresie akceleracji (trwających do 10 miesięcy i niezbędnych dla przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia ich rozwiązań u odbiorcy technologii) i/lub pozyskanie przez start-up kapitału od inwestora.

Akceleratory będą oferowały również start-upom wsparcie w fazie postakceleracji, np. poprzez kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych.

Wybrane akceleratory powinny być gotowe do uruchomienia swoich programów akceleracyjnych w marcu 2021 r.

Więcej informacji.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 18.11.2020 10:48
Poprawiono: 18.11.2020 09:48
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: