30 listopada 2020

Komisja Europejska uruchomiła system bezpośredniego zgłaszania barier w handlu z państwami trzecimi

Udostępnij

Nowy system skarg jest odpowiedzią Komisji Europejskiej na potrzebę zgłaszania przez przedsiębiorców barier w dostępie do rynków państw trzecich, z którymi Unia Europejska zawarła umowy handlowe. Oprócz przeszkód w handlu, przedsiębiorcy mogą również zgłaszać przykłady niedotrzymywania zobowiązań dotyczących przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju, które wynikają z podpisanych przez te państwa umów handlowych z UE.

System składania skarg jest prosty i scentralizowany. Niezależnie od tego, czy dotyczą one barier w handlu, czy też niedotrzymywania zobowiązań dot. zrównoważonego rozwoju, składamy je w jednym miejscu, poprzez zakładkę kontakt portalu Access2Markets. Na stronie internetowej dostępny jest formularz, z którego wybieramy rodzaj składanej przez nas skargi.

Kto może złożyć skargę?

Procedura składania skarg jest dedykowana dla administracji państw członkowskich UE, indywidualnych przedsiębiorstw, stowarzyszeń biznesowych i handlowych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obywateli UE.

Napotkałeś na bariery w handlu w kraju, z którym Unia Europejska ma podpisane umowę handlową? Zgłoś skargę i opisz swoje doświadczenia – bezpośrednie poinformowanie Komisji Europejskiej pozwoli podjąć szybkie działania zaradcze.

Zobacz więcej podobnych artykułów