15 grudnia 2020

Unia Europejska wspiera firmy rodzinne w sukcesji

Jedna trzecia polskich firm rodzinnych jest na rynku od ponad 20 lat. Oznacza to, że w najbliższym czasie dużą część z nich czeka zmiana pokoleniowa. Przedsiębiorstwa, którym do sprawnego przejścia tego procesu potrzebna jest pomoc prawna, finansowa lub organizacyjna mogą zgłaszać się do programu unijnego koordynowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Do tej pory wsparcie w projekcie „Sukcesja w firmach rodzinnych” otrzymało 60 firm, a 50 z nich wdrożyło konkretne rozwiązania. Projekt jest finansowany ze środków europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Do programu „Sukcesja w firmach rodzinnych – oferta dla przedsiębiorców” mogą zgłosić się przedsiębiorstwa prowadzone (w oparciu o umowę o pracę) przez co najmniej dwóch członków rodziny. Przynajmniej jeden z nich musi mieć istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem. To również te firmy, w których członkowie rodziny posiadają udziały większościowe. Chodzi o: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.

Większość przedsiębiorców, których czeka zmiana pokoleniowa, nie zdaje sobie sprawy z tego jak długotrwały i skomplikowany jest to proces. Sukcesja to przekazanie własności, ale też wiedzy, doświadczenia i wartości. Wymaga rozstrzygnięcia kwestii prawnych i wprowadzenia zmian organizacyjnych. To jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stają firmy rodzinne. Do tej pory w naszym programie wsparcie otrzymało 60 organizacji, a 50 wdrożyło konkretne rozwiązania w zakresie sukcesji – mówi Urszula Golec, ekspert z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

Pomoc od doświadczonych doradców

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do czterech operatorów. Są to: DGA S.A. (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie), PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. (małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie), Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego (kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie) oraz Nova Praxis Sp. z o.o. (łódzkie, opolskie, śląskie).

Firmy z lubelskiego i mazowieckiego powinny skontaktować się z operatorami działającymi na terenie pozostałych makroregionów.

Zasadniczą rolą doradcy w obszarze sukcesji jest podejście zmierzające w pierwszej kolejności do identyfikacji, ograniczenia i oswojenia biznesowych i emocjonalnych zagrożeń oraz minimalizacja wynikających z nich negatywnych konsekwencji. Dopiero w takim środowisku szanse sukcesyjne potrafią nabrać realnych kształtów. A jeśli biznes rodzinny i rodzinę biznesową charakteryzuje pozytywny, sukcesyjny potencjał, to takie podejście radykalnie zwiększy prawdopodobieństwo udanej zmiany pokoleniowej – mówi Andrzej Bocheński z PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., jeden z operatorów programu PARP.

Program jest w 90 proc. dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wkład własny przedsiębiorcy musi wynieść minimum 10 proc. wartości projektu. Finansowanie można przeznaczyć na wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie i wskażą potencjalne szanse i zagrożenia. Przedsiębiorca może również uzyskać pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.

Termin składania wniosków różni się w zależności od regionu.

Więcej informacji: link.

Opublikowano: 15.12.2020 11:17
Poprawiono: 15.12.2020 11:17
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: