17 grudnia 2020

Usługi doradcze w zakresie innowacji dla DreamART Sp. z o.o.

DreamART to przedsiębiorstwo działające od 2010 r., którego działalność koncentruje się na doradztwie biznesowym niezbędnym do prawidłowego wdrożenia rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwie oraz wsparciu w zakresie optymalizacji i zarządzania zasobami IT w firmie.

Przedmiotem projektu było skorzystanie przez firmę DreamART z proinnowacyjnych usług doradczych świadczonych przez wybraną akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu.

W ramach projektu beneficjent wprowadził w przedsiębiorstwie innowację produktową w postaci nowej usługi polegającej na wdrożeniu systemu zarządzania relacjami z klientami w modelu SaaS, który bazuje na funkcjonowaniu chmury obliczeniowej (tzw. cloud computing), dzięki czemu można go określić jako „dzierżawę” oprogramowania. Aplikacja jest przechowywana przez dostawcę i udostępniana użytkownikom z wykorzystaniem sieci Internet.

Wykorzystanie Internetu eliminuje potrzebę instalacji programu na komputerze odbiorcy. Model SaaS pozwala zatem na przeniesienie obowiązku zarządzania, aktualizacji i pomocy technicznej z klienta (przedsiębiorcy) na dostawcę oprogramowania.

Ze względu na fakt, że przedsiębiorstwo DreamART nie posiadało doświadczenia w rozwoju tego rodzaju produktów, doradztwo w zakresie wdrożenia polegało na wsparciu, asyście i ukierunkowaniu przedsiębiorcy na efektywne, racjonalne i uzasadnione kosztowo zarządzanie projektem wdrożenia. Wsparcie doradcze obejmowało zarówno przygotowanie do wdrożenia innowacji, jak i jej implementację w przedsiębiorstwie Beneficjenta.

W efekcie przeprowadzenia usług doradczych Beneficjent uzyskał realną pomoc we wdrożeniu innowacyjnej technologii w nowym segmencie oferty. Realizacja projektu pozwoliła Beneficjentowi poszerzyć ofertę usług, co przełożyło się na pozyskanie nowych klientów i zwiększenie przychodów.

  • Nazwa poddziałania: 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
  • Nazwa projektu: Usługi doradcze w zakresie innowacji dla DreamART Sp. z o.o.
  • Nazwa beneficjenta: DREAMART SP. Z O.O.
  • Wartość projektu: 976 374,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 555 660,00 zł
Certyfikaty
Opublikowano: 17.12.2020 16:25
Poprawiono: 17.12.2020 16:25
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: