21 grudnia 2020

Opracowanie i przetestowanie innowacyjnej kompleksowej usługi diagnostyczno-profilaktyczno-leczniczo-opiekuńczej dotyczącej Wielkich Problemów Geriatrycznych (WPG)

Firma Bio-Relax Centrum Medyczne działa na rynku od 1991 r. i posiada obecnie trzy nowoczesne placówki, specjalizujące się w zakresie świadczeń z rehabilitacji.

Celem projektu było opracowanie modelu kompleksowego postępowania z osobami dotkniętymi Wielkimi Problemami Geriatrycznymi (WPG). Do WPG zalicza się: zaburzenia równowagi i upadki, zespół słabości, unieruchomienia, depresje wieku podeszłego, zaburzenia otępienne, upośledzenia wzroku, słuchu, zaburzenia funkcji zwieraczy, nadwagę i otyłość, niedożywienie czy zespół jatrogenny, polegający na pojawianiu się nowych dolegliwości, wynikających z niewłaściwego leczenia przypadłości, na które senior już cierpi.

WPG występują zazwyczaj nie pojedynczo, lecz w grupie (u jednego pacjenta identyfikuje się kilka WPG). Dlatego też osoby z WPG potrzebują nie opieki wybiórczej, a objęcia holistyczną procedurą działań terapeutyczno-leczniczo-opiekuńczych.

W ramach projektu zespół badawczy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach opracował model kompleksowego postępowania z osobami z WPG, w tym pisemne opracowania zawierające m.in.:

  • charakterystykę poszczególnych przypadłości WPG,
  • rekomendacje dotyczące kompleksowego postępowania z osobami dotkniętymi WPG,
  • wymagania dotyczące kompetencji poszczególnych specjalistów współtworzących zespół terapeutyczny,
  • wytyczne dotyczące organizacji i wyposażenia centrum,
  • programy szkoleń dla osób z WPG oraz ich opiekunów.

Sporządzone rekomendacje są stopniowo wdrażane do działalności placówek Bio-Relax. Przeprowadzane są dodatkowe testy psychologiczne, równoważne, testy czynności samoobsługowych czy zdolności manualnych osób starszych. Gabinety i sale rehabilitacyjne są stopniowo doposażane. Placówka planuje także realizację szkoleń, które pomogą opiekunom osób starszych poznać szerzej problemy związane z wiekiem geriatrycznym, a tym samym umożliwią sprawowanie lepszej, bardziej świadomej i prawidłowej opieki nad tymi osobami.

  • Nazwa poddziałania: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Opracowanie i przetestowanie innowacyjnej kompleksowej usługi diagnostyczno-profilaktyczno-leczniczo-opiekuńczej dotyczącej Wielkich Problemów Geriatrycznych (WPG)
  • Nazwa beneficjenta: BIO-RELAX CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Wartość projektu: 184 500,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 156 825,00 zł
Białe dokumenty, które trzyma kobieta
Kolorowe dokumenty, które trzyma kobieta
Dwie kobiety trzymające dokumenty
Opublikowano: 21.12.2020 16:16
Poprawiono: 21.12.2020 16:16
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: