Pomiń nawigację

21 grudnia 2020 r.

Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie

Projekt jest kontynuacją działań mających na celu poprawę warunków korzystania z komunikacji zbiorowej zrealizowanych w ramach projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Jego głównym celem jest poprawa mobilności transportowej, upłynnienie ruchu oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w obszarze specjalnej strefy ekonomicznej i przemysłowej w Lublinie.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę i rozbudowę ul. Grygowej wraz z budową dwóch wiaduktów i przebudową łącznicy do ul. Rataja oraz budowę brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Mełgiewskiej. Dodatkowo przebudowano skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka-Grabskiego-Sulisławicka, skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka-Lotnicza oraz przebudowano kluczowy węzeł komunikacji zbiorowej - rondo Lubelskiego Lipca ’80 wraz z wlotami.

W ramach projektu rozbudowano system dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych inwestycją oraz zakupiono ekologiczny tabor do obsługi trakcji trolejbusowej i linii autobusowych w celu nadania priorytetu komunikacji zbiorowej.

Realizacja projektu przyczyniła się do rozładowania zatorów komunikacyjnych i upłynnienia ruchu między innymi na obszarze ważnego węzła komunikacyjnego miasta, jakim jest rondo Lubelskiego Lipca’80. Wpływa to na poprawę komfortu podróży pasażerów transportu zbiorowego, skrócenie czasu podróży komunikacją miejską, poprawę bezpieczeństwa ruchu w mieście oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 2.1 Zrównoważony transport miejski
  • Nazwa projektu: Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie
  • Nazwa beneficjenta: GMINA LUBLIN
  • Wartość projektu: 207 802 678,34 zł
  • Wartość dofinansowania: 163 990 779,93 zł
Autobus na drodze
Widok na ulice i budynki z lotu ptaka
Widok na drogi i wiadukty z lotu ptaka

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 21.12.2020 17:17
Poprawiono: 13.05.2021 12:10
Modyfikujący: Sosnowska Luiza
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: