22 grudnia 2020

Szansa na 2,5 mln zł z Unii na nowoczesne projekty dla administracji. Ruszył nabór do GovTech inno_LAB

Zainteresowane organizacje mogą się już zgłaszać do Programu GovTech Polska, w którym maksymalna kwota grantu to 2,5 mln zł. Operatorzy wybrani w konkursie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości będą aktywizować samorządy do współpracy ze startupami. Do 28 stycznia 2021 r. PARP czeka na wnioski od podmiotów posiadających doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz startupami.

Podstawowym celem pilotażowego programu GovTech inno_LAB jest wprowadzanie innowacji do polskiej administracji i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zamawianiu dostaw i usług opartych o nowe technologie. W efekcie program ma pomóc trwale podnieść kompetencje administracji samorządowej w tym zakresie, usprawnić dialog między JST a innowatorami oraz wdrożyć przełomowe rozwiązania poprawiające warunki życia obywateli lub efektywność działania samorządów.

Na grant mają więc szanse przedsięwzięcia dotyczące organizacji wewnętrznej samorządów, jak na przykład zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz dostarczania usług publicznych (transportowych, opieki zdrowotnej, mediów, obsługi urzędowej itp.).
Wybrani przez nas operatorzy pomogą zakwalifikowanym do programu samorządom zidentyfikować najważniejsze z ich punktu widzenia wyzwania i potrzeby technologiczne. Dzięki temu dobrze zaprojektowane, nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz technologie oferowane przez startupy będą w coraz większym stopniu służyły lokalnym społecznościom – mówi Marcin Seniuk, dyrektor w Departamencie Rozwoju Startupów PARP.

Liczy się doświadczenie

Podmioty ubiegające się o grant muszą prowadzić działalność na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, mieć doświadczenie we współpracy z samorządem w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, wsparcia w obszarze nowych technologii, rozwiązań telekomunikacyjnych, czy związanych ze smart city. Warunkiem jest także przedstawienie co najmniej trzech zakończonych przedsięwzięć lub inicjatyw zrealizowanych wspólnie z samorządem terytorialnym.

Wnioskodawcy powinni także wykazać, że w ciągu co najmniej trzech lat przed dniem ogłoszenia naboru prowadzili działalność na rzecz innowacji, np. wspierającą rozwój startupów, podnoszącą innowacyjność przedsiębiorstw i rozwijającą ich działalność badawczo-rozwojową lub wspierającą współpracę środowiska naukowego i technicznego w zakresie transferu i komercjalizacji nowoczesnych technologii.

Operatorzy mogą liczyć na dofinansowanie 100 proc. kosztów kwalifikowalnych, jednak nie może przekroczyć ono kwoty 2,5 mln zł. W naborze planowany jest wybór dwóch operatorów, którzy obejmą pilotażowym wsparciem ponad 70 samorządów z całej Polski.

-----------------

Pilotaż GovTech inno_LAB organizowany jest przez PARP w ramach inicjatywy GovTech Polska realizowanej pod patronatem Prezesa Rady Ministrów dla instytucji z administracji publicznej (rządowej i samorządowej), którego celem jest angażowanie technologicznych spółek do współpracy z instytucjami publicznymi. Nabór jest finansowany ze środków działania 2.4.1 „inno_LAB – centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Więcej informacji na stronie GovTech.

O Centrum GovTech:

Centrum GovTech to międzyresortowa jednostka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mająca swoje początki w 2018 roku, kiedy z inicjatywy Premiera Mateusza Morawieckiego powołano Program GovTech Polska. Jego nadrzędnym celem jest koordynowanie całości procesu tworzenia przez administrację publiczną narzędzi cyfrowych, skupiając się jednak nie tylko na samym technologicznym aspekcie, ale uczestnicząc w procesie tworzenia cyfrowej rzeczywistości i jej popularyzacji wśród obywateli. Kluczowym elementem działania Centrum jest otwarte i proaktywne podejście do relacji z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i innymi innowatorami. Tu też wykorzystywane są nowoczesne narzędzia, które GovTech Polska popularyzuje wśród administracji publicznej. Centrum jest także odpowiedzialne za kluczowe projekty cyfryzacyjne w Polsce – od tych już funkcjonujących, po te dopiero powstające. Centrum łączy wszystkich, którzy za pomocą innowacyjnych technologicznie rozwiązań wspierają rozwiązywanie wyzwań, z jakimi mierzy się sektor publiczny, usprawniając tym samym efektywność działania sfery publicznej i podnosząc jakość życia obywateli.

Opublikowano: 22.12.2020 12:13
Poprawiono: 22.12.2020 12:15
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: