PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Młodszy Specjalista w Biurze Prezesa (nr ref.: MS/BP/01/21)

Miejsce pracy: Warszawa

Młodszy Specjalista w Biurze Prezesa (samodzielne stanowisko ds. administracyjnych, umowa na czas określony)

Główne zadania:

 • Prowadzenie sekretariatu Biura Prezesa, w tym m.in.:
  zapewnienie właściwego i terminowego obiegu korespondencji,
  • przygotowywanie odpowiedzi na pisma,
  • obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
  • archiwizacja dokumentów,
  • odbieranie i łączenie rozmów telefonicznych, udzielanie podstawowych informacji w zakresie zadań Agencji,
  • obsługa poczty elektronicznej biura,
  • obsługa urządzeń biurowych,
  • prowadzenie terminarza spotkań Prezesa i Zastępców Prezesa.
 • Monitorowanie terminów przygotowywania pism przez Departamenty/Biura,
 • Organizacja i obsługa spotkań służbowych Prezesa i Zastępców Prezesa,
 • Obsługa udziału Prezesa i Zastępców Prezesa w delegacjach krajowych i zagranicznych,
 • Prowadzenie bazy aktów wewnętrznych (rejestrów zarządzeń, decyzji, pełnomocnictw i upoważnień),
 • Przygotowywanie dokumentów i materiałów informacyjnych;
 • Dbałość o zaopatrzenie biura w materiały biurowe i art. spożywcze oraz o porządek w biurze i gabinetach Prezesa i Zastępców Prezesa,
 • Współpraca z innymi komórkami w Agencji.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenie wyższe (min. licencjat),
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej rok doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjno-biurowym,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • sprawna obsługa urządzeń biurowych/aplikacji komputerowych (pakiet MS Office),
 • umiejętność sporządzania pism,
 • umiejętność przygotowywania prezentacji i materiałów informacyjnych,
 • dobra organizacja czasu pracy, punktualność, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

Termin zgłoszeń: do 18.01.2021 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 08.01.2021 12:07
Poprawiono: 08.01.2021 12:12
Modyfikujący: Anita Klimek-Jezierska
Udostępniający: Anita Klimek-Jezierska
Autor dokumentów: Anita Klimek-Jezierska