28 stycznia 2021

EXPO 2020 – MŚP przed szansą na promocję w Dubaju

Aż 50 mln zł ze środków unijnych jest w budżecie kolejnej edycji programu „Go to Brand – EXPO 2020”. Celem konkursu ogłoszonego właśnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest sfinansowanie promocji polskich marek produktowych na rynkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich i innych krajów Zatoki Perskiej. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które planują uczestniczyć w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju będą mogły składać wnioski od 26 lutego.

Wystawa Światowa w Dubaju to największe na świecie wydarzenie gospodarcze. Z uwagi na wybuch pandemii COVID-19 ubiegłoroczna edycja została przesunięta o rok. Jej nowe ramy czasowe to 1 października 2021 r. – 31 marca 2022 r.

–  „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość” – to hasło przewodnie Wystawy Światowej w Dubaju, które nabiera nowego znaczenia w kontekście pandemii. Koronawirus wpłynął na wiele obszarów gospodarki, zmieniając układ sił i wyzwania światowego biznesu. Otwarcie na współpracę międzynarodową i udział w globalnym rynku to szansa na lepszą przyszłość dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami obecnego kryzysu. Dobrą do tego okazją będzie Expo 2020 – mówi Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii.

„Go to Brand” jest jednym z najważniejszych elementów programu gospodarczego towarzyszącego udziałowi Polski w Expo 2020 w Dubaju. Daje szanse mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom na promocję ich marek w kontekście udziału naszego kraju w tegorocznej Wystawie Światowej. MŚP zyskują też możliwość uczestnictwa w Forum Gospodarczym Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie, które będzie częścią obchodów Dnia Polski podczas Expo.

Doświadczenia z pandemicznych miesięcy pokazują, jak ważna jest dywersyfikacja źródeł przychodów. Większych kłopotów uniknęły te firmy, które działały na rynkach w różnych rejonach świata. Udział Polski w Expo 2020 w Dubaju to dla polskich firm szansa na znalezienie nowych klientów, budowanie relacji handlowych i pozyskanie partnerów biznesowych na perspektywicznym rynku bliskowschodnim. Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne kraje Zatoki Perskiej to region o dużym potencjale wzrostu, ciągle niewykorzystanym przez naszych przedsiębiorców. Stąd idea rozszerzenia wsparcia promocji polskich marek w sprawdzonej i popularnej formule konkursu „Go to Brand” – mówi Marcin Czyża, wiceprezes PARP, Ambasador Expo.

Program „Go to Brand” umożliwia pozyskanie środków na udział w Wystawie Światowej w Dubaju i zaprezentowanie swojej oferty. Wsparcie firmy mogą przeznaczyć na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w EXPO 2020. Co więcej, pozyskanymi środkami z Unii Europejskiej można sfinansować koszty usługi doradczej w zakresie przygotowania do wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Start programu „Go to brand” to pierwsza z uruchamianych w tym roku inicjatyw programu gospodarczego. Zachęcam przedstawicieli sektora MŚP do zaplanowania działań promocyjnych, wykorzystujących kontekst udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju. To unikalna platforma wymiany doświadczeń oraz nawiązywania relacji biznesowych, a wsparcie polskich firm, obok budowania wizerunku naszego kraju, stanowi główny cel całego przedsięwzięcia. Zwieńczeniem naszych działań będzie Dzień Polski oraz Forum Gospodarcze Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie (6–7 grudnia 2021 r.), na które już teraz serdecznie zapraszam – mówi Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020.

Budżet konkursu wynosi 50 mln zł, przy czym 15 mln jest przeznaczone dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, a 35 mln – dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach.

Projekty zgłaszane do konkursu muszą zamknąć się w kwocie 1 mln zł. Maksymalne dofinansowanie, o jakie mogą się starać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa to 455 650 zł, przy czym wymagany minimalny wkład własny wynosi 15 proc. wartości projektu.

Więcej informacji: link


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 28.01.2021 09:14
Poprawiono: 28.01.2021 09:14
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: