PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Młodszy Specjalista/ Specjalista w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów Nr ref.: MS/S/DKW/02/21

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

 • Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi, ekspertami w zakresie zadań wykonywanych przez sekcję;
 • Udział w projektowaniu procesów dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów w PARP, w tym przegląd efektywności dotychczasowych procesów;
 • Udział w pracach dotyczących przygotowywania dokumentów skierowanych do wnioskodawców i beneficjentów;
 • Przygotowywanie dokumentów sprawozdawczych oraz analiz dotyczących zadań realizowanych przez sekcję.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • Wykształcenie wyższe;
 • Oczekiwane doświadczenie zawodowe dla Młodszego Specjalisty co najmniej rok, dla Specjalisty co najmniej dwa lata w jednym z poniższych obszarów:
  • nabór i ocena wniosków o dofinansowanie współfinasowanych ze środków UE jako pracownik Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej/Zarządzającej,
  • rozliczanie umów o dofinansowanie współfinansowanych ze środków UE jako pracownik Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej/Zarządzającej,
  • przygotowywanie dokumentów programowych, procedur wewnętrznych dotyczących obsługi wnioskodawców lub beneficjentów w ramach projektów lub programów współfinansowanych ze środków UE.
 • Biegła obsługa programów biurowych MS Office, w tym m.in.:
  • znajomość programu Excel umożliwiająca na wykonywanie zadań na poziomie bardzo dobrym (opracowywanie zbiorczych zestawień, zamieszczanie formuł przyspieszających pracę na dokumencie),
  • znajomość programu Word na poziomie bardzo dobrym,
  • znajomość programu PowerPoint umożliwiająca sprawne przygotowanie prezentacji;
 • Umiejętność współpracy w zespole i komunikatywność;
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • Ukończone studia na kierunku prawo, administracja, rozwój regionalny;
 • Potwierdzona odpowiednim dokumentem (np. certyfikat, referencje):
  • znajomość zagadnień dotyczących mapowania procesów i analizy biznesowej,
  • znajomość zagadnień dotyczących projektowania usług w administracji publicznej,
  • znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych z EFRR,
  • znajomość zagadnień dotyczących udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom.

Termin zgłoszeń: do 28.02.2021 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 15.02.2021 15:49
Poprawiono: 18.02.2021 13:05
Modyfikujący: Magdalena_Pulkowska
Udostępniający: Szczepanowska_Beata
Autor dokumentów: