Pomiń nawigację

2 marca 2021 r.

PARP ogłasza konkurs „Internacjonalizacja MŚP”. 50 mln zł na podbój zagranicznych rynków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nową edycję konkursu na dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług. Od 7 kwietnia 2021 r. do konkursu „Internacjonalizacja MŚP” będą mogli się zgłaszać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. Nabór wniosków potrwa do 27 maja 2021 roku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Dofinansowaniu w konkursie (działanie 1.2 POPW) podlegają projekty wspierające przedsiębiorcę w określeniu jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Przedsiębiorca musi posiadać co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Przeznaczenie dofinansowania

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, jak na przykład: koszty usług doradczych i innych usług związanych z internacjonalizacją działalności, a także koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Pieniądze z konkursu można także przeznaczyć na pokrycie wydatków przeznaczonych na nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Konkurs odbędzie się w ramach jednej rundy. Nabór potrwa od 7 kwietnia do 27 maja 2021 roku. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł – w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii albo 550 tys. zł – w przypadku wybrania wyłącznie rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Całkowity budżet konkursu wynosi 50 mln. zł.

„Internacjonalizacja MŚP” to konkurs finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Więcej informacji na stronie konkursu.

Opublikowano: 02.03.2021 16:38
Poprawiono: 02.03.2021 15:38
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: