19 marca 2021

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)

Inwestycja zlokalizowana jest w Województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim. Zrealizowana inwestycja jest wynikiem współpracy gminy Olsztyn i Województwa - właścicieli gruntów.

W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych przebudowano odcinek drogi o długości 2,69 km (z czego ok. 0,5 km w granicach miasta Olsztyna, a ok. 2,2 km na terenie gminy Stawiguda). Realizacja jest ściśle powiązana z obwodnicą Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 i S51.

W trakcie rozbudowy niezbędna była przebudowa kolidujących elementów, takich jak np. sieci telekomunikacyjne, wodociągowe, energetyczne, gazowe, ciepłownicze czy kanalizacji sanitarnej. W rezultacie powstała droga o przekroju dwujezdniowym, dopuszczalnym nacisku na oś 115 kN, kategorii ruchu KR5, łącząc system drogowy Olsztyna, od skrzyżowania ulic Płoskiego i Witosa, z węzłem Jaroty. W kompleksie drogowym pojawiły się finalnie 3 skrzyżowania, w tym 2 ronda, drogi serwisowe, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, zjazdy, parking dla samochodów osobowych oraz MOP. Budżet inwestycji objął ponadto zagospodarowanie zieleni wzdłuż nowej drogi wojewódzkiej. Jadąc nią zauważymy również ekrany akustyczne, nowe oświetlenie oraz wygrodzenia dla zwierząt.

Nowa droga niewątpliwie przyczynia się do poprawy mobilności i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Realizacja zadania wpłynęła pozytywnie na wzmocnienie powiązań stolicy Warmii i Mazur z układem dróg krajowych i transeuropejską siecią transportową (TEN-T). Ma to bezpośrednie przełożenie na poprawę dostępności drogowej Polski Wschodniej a w dalszej perspektywie może to mieć także wpływ na wzrost metropolitalnych funkcji Olsztyna, ożywienie przedsiębiorczości i spadek bezrobocia w regionie.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 2.2. Infrastruktura drogowa
  • Nazwa projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)
  • Nazwa beneficjenta: WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
  • Wartość projektu: 36 109 227,16 zł
  • Wartość dofinansowania: 29 016 049,25 zł
Wiok na drogi
Sosnowska Luiza zapomniał wpisać opis alternatywny.
Widok z lotu ptaka na drogę oraz pola

Może Cie zainteresować

Opublikowano: 19.03.2021 15:27
Poprawiono: 13.05.2021 12:01
Modyfikujący: Sosnowska Luiza
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: