19 marca 2021

Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy Chęciny

Inwestycja obejmowała kompleksową rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od ronda na skrzyżowaniu DW 762 z ul. Kielecką i DW 763 w Chęcinach do granicy z gminą Małogoszcz. Celem projektu było zwiększenie dostępności i poprawa jakości układu komunikacyjnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jego powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym.

W ramach inwestycji droga wojewódzka nr 762 została rozbudowana na odcinku 10,16 km do parametrów klasy "G" i dostosowana do obciążenia 115 kN. Korekcie poddano łuki trasy, a jej jezdnia została poszerzona do siedmiu metrów.

Przedsięwzięcie składało się m. in. z budowy dróg dojazdowych do nieruchomości sąsiadujących z trasą wojewódzką, rozbudowy istniejących skrzyżowań, budowy i przebudowy zjazdów do posesji, budowy chodników i ścieżki rowerowej o długości 10,16 km. Rozebrany został stary most na rzece Hutce, a w jego miejscu powstał nowy obiekt. Trasa zyskała odwodnienie i oświetlenie. Przebudowano także istniejącą infrastrukturę techniczną, kolidującą z projektowaną rozbudową sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wybudowano również miejsca kontroli i ważenia pojazdów oraz miejsce obsługi rowerzystów. Przy przystankach autobusowych powstały nowe zatoki.

Inwestycja ma pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru. Rozbudowana droga wojewódzka nr 762 stanowi istotne usprawnienie warunków komunikacyjnych w tej części regionu: poprawa przepływu pojazdów wpłynęła na zmniejszenie czasu podróżowania i transportu Poprawa parametrów technicznych drogi usprawniła komunikację, a także wpłynęła na bezpieczeństwo użytkowników. Dzięki zmniejszeniu emisji hałasu poprawie uległy również warunki życia okolicznych mieszkańców, szczególnie tych zamieszkałych w budynkach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 2.2. Infrastruktura drogowa
  • Nazwa projektu: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy Chęciny
  • Nazwa beneficjenta: WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE. Reprezentowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
  • Wartość projektu: 68 774 380,15 zł
  • Wartość dofinansowania: 49 222 479,45 zł
Widok na drogę z lotu ptaka
Sosnowska Luiza zapomniał wpisać opis alternatywny.
Wiaty ochraniające przed deszczem

Może Cie zainteresować

Opublikowano: 19.03.2021 15:27
Poprawiono: 13.05.2021 12:01
Modyfikujący: Sosnowska Luiza
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: