19 marca 2021

Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach

Gmina Kielce zrealizowała kompleksowy projekt w zakresie rozbudowy istniejących sieci transportu miejskiego, obejmujący cztery zadania:

  1. Zakup 25 szt. niskopodłogowych autobusów o napędzie hybrydowym spełniającym normę emisji spalin Euro VI. Autobusy wyposażone są m.in. w: podest dla wózków inwalidzkich, klimatyzację, tablice informacyjne, wewnętrzną tablicę „koralikową” informującą o przebiegu trasy, automaty biletowe, system zapowiedzi głosowej wewnętrznej i zewnętrznej (pasażerowie posiadający piloty mogą uruchamiać system przebywając na przystanku) czy kasowniki obsługujące Kartę Miejską.
  2. Zakup i montaż 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych na wybranych przystankach autobusowych. Tablice pozwalają na przekazywanie w czasie rzeczywistym informacji o czasach odjazdów najbliższych autobusów, a także innych komunikatów (np. o planowanych zmianach rozkładów jazdy, objazdach), co znacząco wpływa na poprawę jakości podróżowania komunikacją miejską. Tablice zostały wyposażone w system głosowy, umożliwiający korzystanie z informacji przez osoby niewidome.
  3. Rozbudowę ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudowa skrzyżowań z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego. W ramach inwestycji poszerzono ul. Wapiennikową do drogi dwujezdniowej na całym odcinku rozbudowy oraz wydzielono bus-pasy, aby usprawnić ruch pojazdów komunikacji zbiorowej. Powstały także drogi dojazdowe do obsługi terenów przyległych, ścieżka rowerowa, nowe chodniki, a także nowy system kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.
  4. Rozbudowę ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach. Zakres prac obejmował budowę obustronnych bus-pasów, przebudowę części drogowej, w tym przystanków autobusowych oraz miejsc postojowych dla autobusów, parkingu, budowę chodników i montaż oświetlenia ulicznego.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego miasta Kielce oraz jego obszaru funkcjonalnego, przyczyniając się do poprawy mobilności mieszkańców. Dodatkowo rozwój połączeń komunikacyjnych wykorzystujących nowoczesne rozwiązania ekologiczne przyczyni się do zmniejszenia emisji hałasu i spalin, co wpłynie pozytywnie na podniesienie jakości życia w mieście.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 2.1. Zrównoważony transport miejski
  • Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach
  • Nazwa beneficjenta: GMINA KIELCE
  • Wartość projektu: 96 129 121,41 zł
  • Wartość dofinansowania: 71 666 814,46 zł
Widok z lotu ptaka na drogi, budynki
Sosnowska Luiza zapomniał wpisać opis alternatywny.
Widok z lotu ptaka na parking

Może Cie zainteresować

Opublikowano: 19.03.2021 15:32
Poprawiono: 13.05.2021 12:01
Modyfikujący: Sosnowska Luiza
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: