Pomiń nawigację

19 marca 2021

10 mld euro na rozwój przełomowych rozwiązań – ruszyła nowa edycja Europejskiej Rady ds. Innowacji

Udostępnij

W dniu 18 marca 2021 r. Komisja Europejska uruchomiła Europejską Radę ds. Innowacji (European Innovation Council - EIC), której budżet na lata 2021-2027 wynosi ponad 10 mld euro. Środki te zostaną przeznaczone na opracowywanie i rozwijanie przełomowych innowacji. To szansa dla wszystkich innowatorów, którzy chcą przemienić swoje pomysły naukowe w przełomowe dla rynku rozwiązania.

Nowa Europejska Rada ds. Innowacji, opierająca się na udanym programie pilotażowym w ramach programu Horyzont2020, jest nie tylko nową inicjatywą w ramach programu Horyzont Europa, ale łączy również badania nad powstającymi technologiami z akceleratorem dla startupów i specjalnym funduszem Europejskiej Rady ds. Innowacji, w celu zwiększenia skali działalności innowacyjnych startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet samego fundusz EIC to środki w wysokości około 3 mld euro zawarte w budżecie EIC.

Ponadto opublikowano pierwszy roczny program prac Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC Work Programme 2021) otwierający możliwości finansowania w wysokości ponad 1,5 mld euro w 2021 r.

Otwarty został również konkurs dotyczący wyboru kandydatów do Europejskiej Nagrody dla Innowatorek oraz Europejskiej Stolicy Innowacji.

Najważniejsze nowości w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji

EIC w swoim założeniu ma wspierać pionierskie przedsięwzięcia i projekty, m.in. poprzez takie działania jak:

 • Akcelerator EIC, który wspiera MŚP, w szczególności przedsiębiorstwa typu startup i spin-out, w opracowywaniu i skalowaniu przełomowych innowacji. Od 2021 r. obowiązywać będzie nowy system składania wniosków, w ramach którego startupy i MŚP mogą ubiegać się o finansowanie w dowolnym momencie w ramach procedury uproszczonej.
 • EIC powołała Zespół kierowników programów EIC, który będzie odpowiedzialny za opracowywanie wizji przełomowych rozwiązań technologicznych i innowacyjnych (takich jak np. terapia komórkowa i genowa, zielony wodór oraz narzędzia leczenia chorób mózgu), zarządzanie portfelami projektów EIC i łączenie zainteresowanych stron w celu urzeczywistnienia tych wizji.
 • System finansowania w ramach instrumentu Transformacja EIC (EIC Transition funding scheme) pomoże przekształcać wyniki badań (opracowane w ramach instrumentu EIC Pathfinder i Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych) w innowacje wdrażane przez przedsiębiorstwa typu spin-out, partnerstwa handlowe, itp.
 • Nowe działania wspierające innowatorki, w tym program przywództwa kobiet. We współpracy z Enterprise Europe Network wspierane będą utalentowane innowatorki, a także wszystkie innowacyjne MŚP ze słabiej rozwiniętych regionów.

Powołana jeszcze w ramach Horyzont 2020 Rada doradcza EIC (EIC Advisory Board), złożona z czołowych innowatorów, realizuje strategię Europejskiej Rady ds. Innowacji i doradza w kwestiach związanych z jej wdrażaniem.

Możliwości finansowania w 2021 r. w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji obejmują następujące instrumenty:

 • Akcelerator EIC o wartości 1 mld euro – dla przedsiębiorstw typu startup i MŚP. Środki te mają być przeznaczone na rozwijanie i skalowanie innowacji o dużym potencjale do tworzenia nowych rynków lub wpływania na już istniejące. W ramach tego instrumentu możliwe jest finansowanie mieszane, które łączy kapitał własny (lub quasi-kapitał własny, np. pożyczki zamienne) o wartości od 0,5 mln euro do 15 mln euro wypłacane za pośrednictwem funduszu EIC z dotacjami w wysokości do 2,5 mln euro. Z miliarda euro dostępnego w ramach Akceleratora EIC kwotę 495 mln euro przeznaczono na przełomowe innowacje na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu oraz na strategiczne technologie cyfrowe i medyczne.
 • EIC Pathfinder – instrument dla multidyscyplinarnych zespołów badawczych, z budżetem w wysokości 300 mln euro, przeznaczonym na prowadzenie wizjonerskich badań, które mogą prowadzić do przełomowych rozwiązań technologicznych. Zespoły badawcze mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 4 mln euro. Większość środków finansowych przydzielana będzie w drodze otwartych zaproszeń bez wcześniej określonych priorytetów tematycznych, natomiast 132 mln euro przeznaczono na pięć wyzwań w ramach instrumentu Patchfinder: samoświadoma sztuczna inteligencja, narzędzia do pomiaru aktywności mózgu, terapia komórkowa i genowa, zielony wodór i materiały ELM (z ang. engineered living materials).
 • EIC Transition to instrument, którego celem jest przekształcanie wyników badań w innowacje. Budżet instrumentu to 100 mln euro. Pierwsze zaproszenie do składania wniosków skoncentrują się na wynikach projektów pilotażowych EIC Pathfinder oraz projektów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych celem weryfikacji poprawności projektu, dopracowania technologii oraz stworzenia uzasadnienie biznesowego dla konkretnych zastosowań.

Wszystkie projekty Europejskiej Rady ds. Innowacji mają dostęp do usług Business Acceleration Services, które zapewniają trenerów, mentorów i wiedzę fachową, partnerstwo z przedsiębiorstwami, inwestorami i innymi podmiotami oraz szereg innych usług i wydarzeń.

Nagrody Europejskiej Rady ds. Innowacji

Kilka nagród przyznawanych przez KE w ramach EIC Horizon zostało włączonych do Europejskiej Rady ds. Innowacji, aby docenić tych, którzy kształtują przyszłość innowacji w Europie.

 • Europejska Nagroda dla Innowatorek przyznawana jest najbardziej utalentowanym przedsiębiorczyniom z całej UE i krajów stowarzyszonych w ramach programu Horyzont Europa, które z sukcesem założyły przedsiębiorstwo i wprowadziły na rynek innowacje.
 • Nagroda Europejskiej Stolicy Innowacji (iCapital) uznaje rolę miast w kształtowaniu lokalnego ekosystemu innowacji i promowaniu przełomowych innowacji. W tym roku pojawiła się nowa kategoria Miasto europejskie rozwijające innowacje (The European Rising Innovative City), która jest skierowana do miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys. a poniżej 250 tys.
 • Celem konkursu na europejskie innowacje społeczne (European Social Innovation Competition) jest zachęcanie do innowacji społecznych, które pomogą ludziom i organizacjom w określeniu, rozwijaniu i wzmacnianiu umiejętności potrzebnych im, aby dostosować się i rozwijać w zmieniającym się świecie, oraz wspieranie i nagradzanie takich innowacji.
 • Europejskie nagrody w dziedzinie zamówień publicznych na innowacje (European Innovation Procurement Awards) mają na celu uznanie wysiłków nabywców publicznych i prywatnych w całej Europie na rzecz propagowania innowacyjnych zamówień publicznych oraz innowacyjnych sposobów pozyskiwania nowych rozwiązań.

Europejska Nagroda dla Innowatorek i Europejska Stolica Innowacji są otwarte do składania wniosków od 18 marca 2021 r., a pozostałe dwa konkursy dotyczące .nagród zostaną ogłoszone jeszcze w 2021 roku.

Kontekst

W 2018 r. Komisja uruchomiła projekt pilotażowy Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC Pilot) w ramach programu Horyzont 2020, aby wesprzeć najbardziej utalentowanych europejskich innowatorów w szybkim i skutecznym skalowaniu przełomowych innowacji radykalnych. EIC Pilot dysponował budżetem w wysokości 3,5 mld euro. Więcej informacji na temat projektu pilotażowego Europejskiej Rady ds. Innowacji można znaleźć w Deep Tech Europe Impact Report 2020.

Dodatkowe informacje

Ulotka Europejskiej Rady ds. Innowacji w programie Horyzont Europa

Europejska Rada ds. Innowacji

Inauguracja – Europejska Rada ds. Innowacji

Program Horyzont Europa

Zobacz więcej podobnych artykułów