29 marca 2021

System rozwieszania liny przedwstępnej pomiędzy konstrukcjami słupów wysokiego napięcia z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych UAV

W ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu firmy SAL MULTIROTOR SP. Z O.O. wdrażane są innowacyjne rozwiązania dla branży energetycznej. Odbiorcą tychże rozwiązań są w głównej mierze przedsiębiorstwa budownictwa elektroenergetycznego, będące wykonawcą inwestycji budowy napowietrznej linii wysokiego napięcia.

Projekt objął między innymi badania wytworzonego produktu, testowanie systemu usług, opracowanie skutecznej metody pracy, wdrożenie niezawodnych rozwiązań oraz promocję marki. W efekcie powstał gotowy produkt – innowacyjna usługa wsparcia budowy linii energetycznych – który odpowiada na zapotrzebowanie grupy docelowej. Produkt ten to specjalistyczne drony budowlane do rozwieszania lin przedwstępnych oraz nowoczesne liny przedwstępne o niskiej masie własnej i wysokiej wytrzymałości w procesie naciągu przewodów.

Jest to realna alternatywa dla pracy śmigłowcem przy dużych konstrukcjach stalowych właśnie w zakresie rozwieszania liny pomiędzy konstrukcjami słupów wysokiego napięcia. Oznacza to przede wszystkim redukcję kosztu naciągu przewodów w trudnym terenie oraz poprawę bezpieczeństwa i ergonomii procesów roboczych.

Dzięki środkom unijnym, ten nowoczesny sprzęt budowlany zapewnia przede wszystkim wysoki poziom operacyjno-technologiczny i daje możliwość obsługi całych budowanych linii wysokiego napięcia, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej satysfakcji klienta. Samej firmie SAL MULTIROTOR SP. Z O.O. umożliwia zaś wypracowanie pozycji europejskiego/światowego lidera w swojej dziedzinie. Szansę na to daje aktualnie brak konkurencji na rynku i wysokie zainteresowanie usługą.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
  • Nazwa projektu: System rozwieszania liny przedwstępnej pomiędzy konstrukcjami słupów wysokiego napięcia z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych UAV
  • Nazwa beneficjenta: SAL MULTIROTOR SP. Z O.O.
  • Wartość projektu: 1 081 983,69 zł
  • Wartość dofinansowania: 799 232,90 zł
Urządzenie umieszczone w magazynie

Może Cie zainteresować

Opublikowano: 29.03.2021 16:05
Poprawiono: 13.05.2021 11:59
Modyfikujący: Sosnowska Luiza
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: