Pomiń nawigację

29 marca 2021 r.

Budowa DK51 na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)

Gmina Olsztyn oddała do użytku Drogę Krajową 51 na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51). Inwestycja we wschodniej części Olsztyna stanowi kluczowe powiązanie układu drogowego w ciągu DK51 z południową obwodnicą Olsztyna w ciągu DK16 (sieć TEN-T).

Powstał odcinek nowych dróg klasy G 2/2 o dł. 0,39 km (2 jezdnie po 2 pasy ruchu), 2,17 km dróg przebudowanych do wyższych parametrów oraz ponad 3 km infrastruktury rowerowej.

Dofinansowanie dotyczyło takich elementów jak: dokumentacja projektowa, wykupy gruntów, roboty budowlane, nadzór nad realizacją kontraktu oraz promocja projektu. Harmonogram prac budowlanych objął m.in. budowę i przebudowę skrzyżowań, budowę dróg obsługujących, ścieżek rowerowych i chodników, zatok autobusowych, zjazdów oraz 2 wiaduktów, a także przebudowę kolidującej infrastruktury, wyburzenia kolidujących budynków i obiektów inżynierskich. Podjęto też konieczną wycinkę drzew oraz nasadzono nową zieleń.

Przedsięwzięciem tym zrealizowano cel główny Programu Operacyjnego, tj. „wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej”. Oznacza to poprawę efektywności układów transportowych oraz zrównoważonego transportu miasta wojewódzkiego oraz jego obszarów funkcjonalnych a także zwiększenie dostępności makroregionu w zakresie infrastruktury transportowej.

Pozytywne skutki inwestycji odczują między innymi mieszkańcy Olsztyna, np. podczas codziennych dojazdów do pracy. Zyska również turystyka a w dalszej perspektywie inwestycja odbije się pozytywnym echem wśród przedsiębiorców działających we wschodniej części miasta - to szansa na integrację z funkcjonującymi już rynkami pracy i spadek bezrobocia.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 2.2. Infrastruktura drogowa
  • Nazwa projektu: Budowa DK51 na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)
  • Nazwa beneficjenta: GMINA OLSZTYN
  • Wartość projektu: 131 477 439,74 zł
  • Wartość dofinansowania: 94 423 968,92 zł
Widok z lotu ptaka na miasto i tereny zielone

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 29.03.2021 18:00
Poprawiono: 13.05.2021 11:55
Modyfikujący: Sosnowska Luiza
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: