29 marca 2021

Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)

W ramach programu Polska Wschodnia (2014-2020), w Olsztynie zrealizowano projekt budowy drogi wojewódzkiej nr AAA. Nowa infrastruktura drogowa objęła odcinek o długości ponad 2,6 km: od ul. Pstrowskiego aż do węzła drogowego Pieczewo (S51).

Poza budową drogi realizacja projektu objęła stworzenie kompleksu elementów towarzyszących. Należą do nich między innymi skrzyżowania z istniejącymi już drogami (w tym 6 rond), przejścia dla pieszych i obustronne chodniki. Z inwestycji cieszyć się mogą również rowerzyści, z myślą, o których w projekcie przewidziano ok. 6-kilometrową sieć ścieżek rowerowych.

Kompleks drogowy wyposażony jest również w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, nowoczesne oświetlenie oraz sieć telekomunikacyjną. W ramach inwestycji powstało miejsce do kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych oraz zadbano o kanalizację deszczową i budowę dróg dojazdowych do obsługi tychże urządzeń. Sprawna komunikacja nie odbyłaby się bez zjazdów i zatok autobusowych oraz pętli autobusowej - zatem i takie powstały. Zwieńczeniem realizacji było zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego.

Olsztyn oraz obszary przyległe zostały skomunikowane z południową obwodnicą (częścią transeuropejskiej sieci transportowej), co wraz z pozostałym układem dróg dojazdowych eliminuje ruch tranzytowy z centrum miasta. Takie połączenie stało się atrakcyjne nie tylko dla mieszkańców Olsztyna i okolic. Inwestycja niewątpliwie ożywia kulturę i turystykę regionu oraz podnosi jego konkurencyjność na rynku pracy. Realizacja nowej infrastruktury drogowej wzmacnia pozycję miasta wojewódzkiego również gospodarczo, zachęcając przedsiębiorców do inwestowania w okoliczne grunty.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 2.2. Infrastruktura drogowa
  • Nazwa projektu: Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)
  • Nazwa beneficjenta: GMINA OLSZTYN
  • Wartość projektu: 56 889 925,73 zł
  • Wartość dofinansowania: 48 109 170,49 zł
Rondo wraz z ulicami z lotu ptaka, dookoła pola

Może Cie zainteresować

Opublikowano: 29.03.2021 16:00
Poprawiono: 13.05.2021 11:54
Modyfikujący: Sosnowska Luiza
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: