29 marca 2021

Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe (S 19)

Gmina Miasto Rzeszów i Województwo Podkarpackie odpowiadają wspólnie za wybudowaną w ramach projektu trasę, która połączyła drogę krajową nr 19 z węzłem Rzeszów-Południe (S-19).

Projekt Gminy Miasto Rzeszów dotyczył budowy odcinka do granic miasta. Poza samą trasą wybudowano szereg niezbędnych elementów towarzyszących – m.in. 4 skrzyżowania, chodnik o długości 1,7 km a także zatoki autobusowe, ścieżkę rowerową oraz zjazdy publiczne i indywidualne. Odcinek zamiejski z kolei, od granicy miasta do węzła drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Południe wybudowany został w ramach odrębnego przedsięwzięcia przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Cały odcinek drogi (część miejska i pozamiejska) jako projekt zintegrowany zrealizowano na mocy porozumienia podpisanego między Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Nowa droga korzystnie wpłynęła na życie mieszkańców Rzeszowa, ponieważ wyprowadzono ruch tranzytowy z centrum miasta. To połączenie drogowe niewątpliwie ułatwia mieszkańcom codzienny dojazd do pracy. Usprawnienie ruchu samochodowego i wyprowadzenie poza miasto ruchu tranzytowego przekłada się również na mniejsze generowanie spalin, co nie jest bez znaczenia, ponieważ Województwo Podkarpackie jest według badań niestety bardzo zasmogowane.

Projekt przyczynił i nieustannie przyczynia się również do rozwoju gospodarczego Rzeszowa oraz jego obszaru funkcjonalnego. Nowa droga zapewniła bezpośrednie połączenie z transeuropejską siecią transportową (TEN-T), co umożliwia sprawniejsze połączenie z innymi ośrodkami wojewódzkimi i subregionalnymi. Od węzła Rzeszów-Południe inwestycja umożliwiła bezkolizyjne i szybkie połączenie z całym krajem – ekspresową drogą S19 Rzeszów-Świlcza (z Lublinem) i autostradą A4 Rzeszów-Zachód.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 2.2 Infrastruktura drogowa
  • Nazwa projektu: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe (S 19)
  • Nazwa beneficjenta: GMINA MIASTO RZESZÓW
  • Wartość projektu: 71 525 649,02 zł
  • Wartość dofinansowania: 45 903 591,90 zł
Widok na drogi, pola, domy z lotu ptaka

Może Cie zainteresować

Opublikowano: 29.03.2021 15:59
Poprawiono: 13.05.2021 11:54
Modyfikujący: Sosnowska Luiza
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: