1 kwietnia 2021

„Dostępność szansą na rozwój” – aby życie osób ze szczególnymi potrzebami było łatwiejsze

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w programie „Dostępność szansą na rozwój”. Przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się jak przygotować swoje produkty i usługi pod kątem ich dostępności dla osób o szczególnych potrzebach. Firmy mogą liczyć na pełne dofinansowanie szkoleń i doradztwa finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Program „Dostępność szansą na rozwój” to jedna z kilku propozycji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wpisująca się w rządowy program „Dostępność Plus”. Zadaniem wybranych operatorów jest realizacja szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców: właścicieli i ich pracowników. Dotyczą one możliwości komercjalizacji technologii poprawiających jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

Głównym założeniem konkursu jest przedstawienie przedsiębiorcom możliwości czerpania dodatkowych korzyści finansowych poprzez dostosowanie oferowanych przez nich produktów i usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów lub dzieci. Eksperci zajmujący się uniwersalnym projektowaniem bezpłatnie doradzą im, w jaki sposób dokonać odpowiednich zmian nie ponosząc przy tym zbyt wielkich kosztów.

Program „Dostępność szansą na rozwój” realizowany jest przez pięciu operatorów na terytorium całego kraju – w podziale na makroregiony:

  • Makroregion nr 1 – województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie;
  • Makroregion nr 2 – województwo: lubelskie, mazowieckie;
  • Makroregion nr 3 – województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie;
  • Makroregion nr 4 – województwo: łódzkie, opolskie, śląskie;
  • Makroregion nr 5 – województwo: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie

Zakończenie procesu przyjmowania wniosków nastąpi we wrześniu 2022 roku, a w makroregionie nr 2 w październiku 2022 roku.

Więcej informacji o programie na stronie PARP

Opublikowano: 01.04.2021 10:52
Poprawiono: 01.04.2021 10:52
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: