1 kwietnia 2021

Program Horyzont Europa – film szkoleniowy

Udostępnij

Horyzont Europa to unijny ramowy program w zakresie badań naukowych i innowacji, który ma na celu:

  • Wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej;
  • Zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy;
  • Realizacje priorytetów obywateli oraz utrzymanie naszego modelu społeczno-gospodarczego i związanych z nim wartości.

Program skierowany jest do przedsiębiorstw, które rozwijają innowacje, prowadzą badania czy chcą wprowadzać przełomowe rozwiązania na rynek.

Szkolenie poprowadzili: Katarzyna Walczyk-Matuszyk i Bartosz Majewski.

Katarzyna Walczyk-Matuszczyk w ramach Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zajmuje się tematyką związaną z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Od lat współpracuje z Komisją Europejską jako ekspertka do komitetu programowego. Bartosz Majewski od wielu lat zajmuje się programami ramowymi, również jako ich aktywny uczestnik.

Agenda:

  1. Wprowadzenie
  2. Struktura Programu Horyzont Europa
  3. Zasady uczestnictwa
  4. Misje i partnerstwa dla przedsiębiorstw
  5. Podsumowanie

Dodatkowo udostępniamy prezentację ze szkolenia w postaci pliku pdf.

Film został przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu Enterprise Europe Network, we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zapraszamy do obejrzenia pozostałych filmów, które dla Państwa przygotowaliśmy.

Pliki do pobrania

Zobacz więcej podobnych artykułów