15 kwietnia 2021

Zielona energia 2040: wydarzenie online dla polskich i norweskich firm nt. współpracy w obszarze zielonej energii, 22 kwietnia

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu online „Potencjał dla polsko-norweskiej współpracy w dziedzinie zielonej energii: perspektywa 2040”. Celem spotkania jest przedstawienie możliwości dwustronnej współpracy gospodarczej, zwłaszcza w kontekście zatwierdzonej „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”.

Agenda wydarzenia obejmuje 3 sesje:

  • długofalowe ramy polityczne w Polsce i Norwegii,
  • mechanizmy wsparcia biznesu w dziedzinie wymiany handlowej i transferu wiedzy między Polską a Norwegią,
  • prezentacje wybranych polskich i norweskich firm z sektora zielonej energii.

W drugiej sesji Marcin Czyża, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przedstawi możliwości wsparcia polsko-norweskiej współpracy w dziedzinie zielonej energii dostępne w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Dla kogo przeznaczone są spotkania?

Dla polskich firm planujących i realizujących projekty związane z:

  • rozwiązaniami pozwalającymi ograniczyć skalę emisji w prowadzonej działalności,
  • tworzeniem innowacyjnych technologii, procesów, produktów, usług zmniejszających negatywną presję na środowisko,
  • komercjalizacją innowacyjnych produktów i usług z zakresu odnawialnej energii.

Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. w godzinach 09:00-12:30, a jego organizatorami są Ambasada RP w Oslo oraz Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Oslo.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja udziału za pośrednictwem formularza. Oficjalnym językiem wydarzenia jest język angielski.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 15.04.2021 10:27
Poprawiono: 15.04.2021 11:16
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: