7 maja 2021

Gospodarka Obiegu Zamkniętego w sektorze MŚP – obejrzyj film szkoleniowy

Udostępnij

Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy) jest koncepcją gospodarczą, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. Mówimy zatem o odejściu od gospodarki linearnej, opierającej się na zasadzie „weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć”, w której odpady często traktowane są jako ostatni etap cyklu życia. W gospodarce o obiegu zamkniętym istotne jest to, żeby odpady – jeżeli już powstaną – były traktowane jako surowce wtórne. Temu mają służyć wszystkie działania poprzedzające powstanie odpadów. Jednocześnie, podejście gospodarki o obiegu zamkniętym, realizowane np. w odniesieniu do projektowania produktów czy do procesów produkcyjnych, ma na celu zwiększenie innowacyjności europejskich przedsiębiorców oraz podniesienie ich konkurencyjności w stosunku do podmiotów z innych części świata.[1]

Liczbę MŚP w Unii Europejskiej szacuje się na 25 milionów[2], dlatego tak ważne jest, aby nie tylko duże koncerny wprowadziły w codzienne funkcjonowanie koncepcję GOZ, lecz również małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią ogromną część naszej gospodarki i mają duży wpływ na środowisko.

Naszym celem jest propagowanie wiedzy na temat Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i jej znaczenia dla ochrony środowiska na świecie, dlatego przygotowaliśmy film szkoleniowy pt.: „Gospodarka Obiegu Zamkniętego w sektorze MŚP”.

Szkolenie poprowadziła  dr inż. Agnieszka Sznyk – Prezes INNOWO – Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Członkini grupy roboczej przy Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Autorka licznych raportów i artykułów dotyczących m.in. innowacji i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

W ramach Polish Circular Hotspot pracuje nad wprowadzaniem innowacyjnych, kompleksowych, praktycznych i skalowanych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarki. Współpracuje z firmami przy wypracowywaniu strategii transformacji modeli biznesowych w kierunku cyrkularnym.

Jest inicjatorką i koordynatorką międzynarodowego projektu Circular Week, kampanii edukacyjnej mającej na celu podniesienie świadomość społecznej na temat zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Agenda szkolenia:

  1. Circular Economy.
  2. Hierarchia postępowania z odpadami.
  3. Cyrkularne modele biznesowe.
  4. Legislacja.
  5. Podsumowanie.

Dodatkowo udostępniamy prezentację ze szkolenia w postaci pliku pdf.

Film został przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu Enterprise Europe Network „Szkoła dla Eksportera”.


[1] Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/gospodarka-o-obiegu-zamknietym

[2] Komunikat Komisji z 10.03.2020 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Strategia MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy”,

COM(2020) 103 final, s. 1.

 

Pliki do pobrania

Zobacz więcej podobnych artykułów