Pomiń nawigację

17 maja 2021

Dołącz do „Nowego Europejskiego Bauhausu” i zaprojektuj przestrzeń dla Europy

Udostępnij

Sto lat temu Walter Gropius założył Bauhaus, interdyscyplinarną szkołę rzemiosła i sztuki użytkowej, która w rewolucyjny sposób zmieniła podejście do projektowania przedmiotów codziennego użytku, stawiając mocny akcent na ich funkcjonalność i prostotę. Poszukująca nowych rozwiązań Europa potrzebuje inicjatywy, która pozwoliłaby zrealizować założenia Europejskiego Zielonego Ładu w przestrzeni mieszkalnej. Odpowiedzią na te wyzwania jest inspirowany przesz szkołę Gropiusa Nowy Europejski Bauhaus – interdyscyplinarny ruch zainicjowany przez Komisję Europejską, którego celem jest wspólne zaprojektowanie zrównoważonej i inkluzywnej przestrzeni odpowiadającej przyszłym wyzwaniom.    

Komisja Europejska przedstawia Nowy Europejski Bauhaus jako swoisty think tank – mariaż laboratorium projektowego, akceleratora oraz sieci – oparty na trzech filarach: zrównoważonym rozwoju (w tym gospodarce cyrkularnej), walorach użytkowych (również estetyka) oraz inkluzywności (szerokorozumiana dostępność).

Nowy Europejski Bauhaus:

 • Ułatwi kontakty między mieszkańcami, ekspertami, przedsiębiorstwami i instytucjami oraz dyskusje na temat tworzenia przyszłych przestrzeni mieszkalnych, aby były bardziej przystępne cenowo i dostępne dla wszystkich. 
 • Zmobilizuje projektantów, architektów, inżynierów, naukowców, studentów i kreatywne umysły w różnych dyscyplinach do nowego spojrzenia na zrównoważony styl życia w Europie i na świecie.
 • Dążyć będzie do poprawy jakości naszego codziennego życia. Podkreślać będzie zalety prostoty, funkcjonalności i obiegu zamkniętego materiałów, nie pomijając potrzeby komfortu i atrakcyjności w codziennym życiu.
 • Zapewni pomoc finansową na innowacyjne pomysły i produkty w drodze ogłaszanych ad hoc zaproszeń do składania wniosków oraz za pośrednictwem programów ujętych w wieloletnich ramach finansowych.

Harmonogram

Konkretne działania związane z realizacją Nowego Europejskiego Bauhausu podzielono na trzy etapy:

 • Współprojektowanie (październik 2020 – lato 2021).
 • Realizacja (od września 2021).
 • Upowszechnienie (od stycznia 2023).

Do dyskusji o tym, jak powinny wyglądać budynki, przestrzenie publiczne i mieszkalne, możesz przyłączyć się już dziś! Weź udział we wspólnym projektowaniu w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu. Oprócz tego, dla osób i instytucji mających na swoim koncie realizację projektów wpisujących się w opisane powyżej trzy filary, Komisja Europejska zorganizowała specjalny konkurs.

Konkurs

Nagrody przyznawane w konkursie to z jednej strony wyraz uznania i ukoronowanie dotychczasowych osiągnięć, a z drugiej – bodziec dla młodszego pokolenia do dalszego rozwijania nowych koncepcji i pomysłów. Dzięki przyznanym wyróżnieniom piękne i sprzyjające integracji obiekty o zrównoważonym charakterze, jakie już istnieją w naszym otoczeniu, staną się lepiej rozpoznawalne i posłużą jako inspiracja dla kolejnych wizjonerskich rozwiązań.

Nagrody będą przyznawane w 10 różnych kategoriach. W każdej z kategorii istnieją dwa równoległe wątki konkursowe:

 • New European Bauhaus Awards dla istniejących, już ukończonych przedsięwzięć/projektów;
 • New European Bauhaus Rising Stars dla koncepcji lub pomysłów zgłoszonych przez kandydatów w wieku do 30 lat.

Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają:

 • 30 000 euro oraz pakiet promocyjny w przypadku New European Bauhaus Awards;
 • 15 000 euro oraz pakiet promocyjny w przypadku New European Bauhaus Rising Stars.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu będą przyjmowane do 31 maja br.

Zgłoś swój udział

Opracowanie: Enterprise Europe Network Polska

Źródło: Komisja Europejska

Zobacz więcej podobnych artykułów