Pomiń nawigację

26 maja 2021 r.

Komunikat w sprawie aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2021 rok.

W ramach działań planowanych przez PARP w 2021 r. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój realizowane będą poniższe konkursy:

-pn.: Kompetencje dla sektorów, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Konkurs dotyczy wyboru projektów mających na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji. Konkurs realizowany w podziale na rundy.

Aktualizacja harmonogramu naborów na 2021 rok dotyczy aktualizacji terminu ogłoszenia IV rundy konkursu (1.07.2021) z datą rozpoczęcia oraz zakończenia naboru (2.08-10.08.2021 r.).

-pn.: Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Celem konkursu jest wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne.

Aktualizacja harmonogramu naborów na 2021 rok polega na wprowadzeniu nowego konkursu do harmonogramu z terminem ogłoszenia konkursu (24.06.2021) z datą rozpoczęcia oraz zakończenia naboru (26.07-3.08.2021 r.). Warunkiem realizacji konkursu jest akceptacja fiszki ww. konkursu przez Komitet Monitorujący i Instytucję Zarządzającą PO WER.

Uzasadnienie:

Konieczność zmiany harmonogramu naborów wniosków w roku 2021 wynika z wstrzymania ogłoszenia IV rundy konkursu Kompetencje dla sektorów – zgodnie z komunikatem na stronie PARP z 30.03.2021 r. oraz planowanym ogłoszeniem nowego konkursu Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji.

Harmonogram naborów POWER na 2021 r.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 26.05.2021 16:33
Poprawiono: 26.05.2021 14:33
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: