Pomiń nawigację

28 maja 2021 r.

Komunikat dot. wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego PARP realizowanego w ramach POWER

Uprzejmie informujemy, że 21 maja 2021 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała do dofinansowania w ramach Działania 2.21 PO WER następujący projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym:

Nazwa projektu: System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach (SWO).

Nazwa Wnioskodawcy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kwota przyznanego dofinansowania: 46 221 542,55

Kwota całkowita projektu: 46 221 542,55 PLN

Data wybrania projektu do dofinansowania: 21.05.2021 r.

Przewidywany czas realizacji projektu: od 2019-10-01 do 2023-06-30

Celem projektu jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla MMŚP, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. PARP będzie udzielał pomocy finansowej w formie finansowania kosztów usług szkoleniowych lub doradczych (w tym mentoring) świadczonych na rzecz MMŚP, zgodnie z art. 12i Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie przez 1800 przedsiębiorstw w trudnościach rozwiązań służących przeciwdziałaniu ich trudnej sytuacji.

W ramach projektu zostanie zbudowany i wdrożony autodiagnostyczny system informatyczny, prowadzone będą działania informacyjne, dotyczące rozpowszechniania rozwiązań wdrażanych w ramach dyrektywy UE nr 2019/1023 o restrukturyzacji i upadłości, prowadzona będzie rekrutacja przedsiębiorców i pogłębiona diagnoza kondycji ich przedsiębiorstw w 4 makroregionach, prowadzone będą działania szkoleniowe lub doradcze (w tym mentoring) adekwatne do potrzeb, wspierających rozwój przedsiębiorstw oraz badania i ewaluacje dotyczące działań projektowych.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 28.05.2021 15:43
Poprawiono: 28.05.2021 13:43
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: