7 czerwca 2021

Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem danych rzeczywistych, funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia ilości energii elektrycznej w przyszłości

Podstawowym założeniem działalności Hobo Systems jest dostarczanie przedsiębiorcom rozwiązań IT z zakresu zarządzania kosztami energii elektrycznej. Firma stworzyła system informatyczny, który pozwala monitorować zużycie energii, zarządzać kosztami tego zużycia oraz je optymalizować.

Głównym celem projektu było opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia służącego do planowania zużycia ilości energii elektrycznej w przyszłości.

Wsparcie unijne pozwoliło Beneficjentowi prowadzić prace badawczo-rozwojowe w tym kierunku, tj. w obszarze prognozowania zużycia energii na podstawie algorytmów uczenia maszynowego oraz analizy statystycznej – Spółka zrealizowała wraz z Politechniką Lubelską pierwszy etap badań nad predykcją zużycia energii w przyszłości przez przedsiębiorstwo energochłonne. Projekt poszerzył wiedzę zespołu Hobo Systems w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji energii na podstawie autorskiego systemu informatycznego, integrującego i analizującego dane z rozproszonych punktów pomiaru zużycia energii.

Firma rozwinęła także know-how w zakresie organizacji i digitalizacji procesów w obszarze zarządzania zakupami energii, tworzenia grup zakupowych energii elektrycznej z wykorzystaniem tzw. profilowania DGD, będącego roczną analizą zużycia energii dla każdej godziny/doby, każdego dnia w roku. Hobo Systems w dalszym ciągu wdraża rozwiązania w zakresie analityki danych o zużyciu energii dostosowanych do potrzeb użytkownika.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem danych rzeczywistych, funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia ilości energii elektrycznej w przyszłości
  • Nazwa beneficjenta: Hobo Systems Sp. z o.o.
  • Wartość projektu: 413 434,98 zł
  • Wartość dofinansowania: 285 707,10 zł
Widok programu komputerowego
Mężczyzna w biurze, siedzi przy stole z laptopem

Zobacz więcej podobnych artykułów

Opublikowano: 07.06.2021 12:44
Poprawiono: 07.06.2021 12:44
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: