7 czerwca 2021

Opracowanie wieloparametrowego automatu decyzyjnego działającego w czasie rzeczywistym, dla operatorów punktu gastronomicznego dla optymalizacji oferty przy przyjmowaniu zamówienia

W ramach niniejszego projektu firma Foodsoft zleciła przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zewnętrznemu podmiotowi. Dzięki wsparciu ze środków unijnych podjęto współpracę z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Celem głównym projektu było opracowanie specjalistycznego oprogramowania dla branży gastronomicznej w postaci działającego w czasie rzeczywistym wieloparametrowego automatu decyzyjnego. W pierwszej kolejności opracowano założenia architektury systemu informatycznego. Następnie wykonano prototyp narzędzia, który testowano na użytkownikach końcowych. W efekcie powstał system oparty na innowacyjnym algorytmie, którego zadaniem jest interwałowa analiza dużych zbiorów danych dotyczących sprzedaży. Na ich podstawie formułowane są podobieństwa zakupowe klientów.

Powstały automat posłużył do stworzenia innowacyjnej usługi analiz wielu parametrów warunkujących decyzje zakupowe konsumentów oraz usługi automatycznego generowania podpowiedzi zakupowych. System optymalizuje ofertę pod konkretne zamówienia konsumentów, a następnie przekazuje operatorom punktów gastronomicznych propozycje gotowych rekomendacji.

Innowacja pozwala ostatecznie na optymalny dobór oferty pod konsumentów zamawiających i kupujących w punktach gastronomicznych na podstawie ich cech i zachowań oraz cech otoczenia procesu zakupowego, takich jak lokalizacja, czas zakupu, warunki pogodowe oraz wiele innych parametrów mogących wpływać na preferencje zakupowe.

Grupą docelową rozwiązania są dotychczasowi oraz nowi klienci firmy Foodsoft, klienci z rynku HoReCa – sieci restauracji i innych placówek gastronomicznych, takich jak piekarnie, cukiernie czy kawiarnie – w tym placówki zagraniczne działające na rynku polskim.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Opracowanie wieloparametrowego automatu decyzyjnego działającego w czasie rzeczywistym, dla operatorów punktu gastronomicznego dla optymalizacji oferty przy przyjmowaniu zamówienia
  • Nazwa beneficjenta: Foodsoft.pl Sp. z o.o.
  • Wartość projektu: 483 390,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 334 050,00 zł

Ekran z otwartym programem
Konrad Zdanowski zapomniał wpisać opis alternatywny.

Zobacz więcej podobnych artykułów

Opublikowano: 07.06.2021 12:44
Poprawiono: 07.06.2021 12:44
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: