7 czerwca 2021

PARP partnerem The Smart City Innovation Ecosystems Festival, 9-10 czerwca

Głównym celem Smart City Innovation Ecosystems Festival jest budowa platformy wymiany wiedzy, doświadczeń oraz nawiązanie bądź pogłębianie współpracy pomiędzy środowiskami nauki, władz publicznych, biznesu i obywateli. Organizatorzy chcą pokazać w jaki sposób, realizowana przez Unię Europejską, polityka spójności wpływa na rozwój miejskich ekosystemów innowacji.

Tematyka konferencji skoncentrowana będzie wokół przekrojowej tematyki ekosystemów innowacji w kontekście wyzwań przed jakimi stoi Unia Europejska, miejsc tworzenia innowacji w Smart City, smart urban spaces oraz edukacyjnych przestrzeni służących wspieraniu rozwoju kreatywności i kultury.

Wydarzeniu towarzyszyła również część wystawiennicza, prezentująca innowacyjne technologie, produkty oraz rozwiązania z zakresu Smart City. W ramach tej części konferencji odbyły się także warsztaty i pokazy dla uczestników.

Aktywności z udziałem przedstawicieli PARP:

  • 06.2021 r., godzina: 11:30 - 13:00,
  • Panel pt. „POLITYKA SPÓJNOŚCI 2021-2027 - jakie są doświadczenia i nowe możliwości finansowania zamierzeń innowacyjnych?” z udziałem prezes PARP Małgorzaty Oleszczuk.

smartfestival.eu

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZMAT Politechnika Warszawska


Opublikowano: 07.06.2021 15:46
Poprawiono: 07.06.2021 15:51
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: