Pomiń nawigację

8 czerwca 2021 r.

Podpisano pierwsze umowy o dofinansowanie. Prawie 17,5 mln zł z Funduszy Norweskich już w drodze do polskich firm

8 czerwca PARP podpisała 5 pierwszych umów z beneficjentami programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Łącznie do pięciu przedsiębiorstw trafi prawie 17,5 mln zł. Dofinansowanie z Funduszy Norweskich otrzymają projekty, które wprowadzają technologie poprawiające jakość życia, zielone technologie oraz innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich. To dopiero początek procesu podpisywania umów na realizację projektów. Łącznie taką pomoc przyznano 104 projektom w trzech schematach konkursowych o wartości dofinansowania wynoszącej ok. 73 mln euro.

Marcin Czyża, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podpisał w siedzibie Agencji pierwsze umowy z beneficjentami konkursu. Wśród nich jest Firma Usługowo Handlowa HOLDMAR Szymański Sławomir, WTW Poland Sp. z o.o. oraz MS Consulting Group s.c. M. Sobczak, M. Sobczak-Solarska. Oprócz tego dwie kolejne umowy zostały podpisane elektronicznie za pomocą podpisu kwalifikowanego: z Jeven Sp. z o.o. i 3Bird K. Gajko J. Ksepko sp.j. W spotkaniu uczestniczył również Konrad Konieczny, Programme Officer w Innovation Norway – norweskiego Partnera w realizacji programu.

Łącznie aż 78 projektów otrzyma dofinansowanie na kwotę prawie 50 mln euro w schemacie „Technologie przyjazne środowisku”, 12 projektów na niemal 10 mln euro w ramach schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” oraz 14 projektów na kwotę niecałych 14 mln euro w schemacie „Technologie poprawiające jakość życia”. Cieszymy się, że dzięki grantom z Funduszy Norweskich będziemy w stanie nie tylko poprawić konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw, ale również wesprzeć ich w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług ważnych dla naszego środowiska oraz społeczeństwa – komentuje Marcin Czyża, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości. – Aż 27 spośród projektów, które uzyskały wsparcie w programie, to projekty partnerskie, realizowane we współpracy z podmiotami norweskimi – dodaje.

W schemacie „Technologie przyjazne środowisku” granty otrzymają projekty inwestycyjne w szeroko rozumianym sektorze produkcji przemysłowej, a także w branży przetwórstwa odpadów. Na wsparcie mogły liczyć projekty rozwojowe i inwestycyjne, które w rezultacie mają przyczyniać się do podniesienia konkurencyjności firm i jednoczesnego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, w działalności własnej przedsiębiorcy lub też produktów, które wprowadzi na rynek. Zależy nam na jak najlepszym stymulowaniu zielonych innowacji oraz rozwoju biznesu i konkurencyjności na polskim rynku. Współczesne firmy, które chcą się rozwijać, nie mogą pominąć w tym procesie kwestii środowiskowych. To droga, którą warto podążać, chodzi bowiem o przyszłość nas wszystkich – ocenia Anders Eide, Ambasador Norwegii w Polsce.

Dofinansowanie otrzymają również (w schemacie „Technologie poprawiające jakość życia”) rozwiązania technologiczne, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych.

Projekt Firmy Usługowo Handlowej HOLDMAR Szymański Sławomir dotyczy wdrożenia innowacyjnego procesu przetwarzania złomu mieszaniny metali oraz elektroodpadów. – Cieszymy się, że dzięki grantom będziemy w stanie prężniej się rozwijać, co przysłuży się zarówno rozwojowi firmy, jak i środowisku. Przewidujemy, że wprowadzenie w życie planowanych innowacji przełoży się na zwiększenie ilości odpadu przetworzonego i odzyskanego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych odprowadzanych do atmosfery – przyznaje właściciel Sławomir Szymański.

Celem projektu firmy WTW Poland Sp. z o.o. jest opracowanie i wprowadzenie do oferty nowego produktu – specjalnej grupy turbin, które znajdą swoje zastosowania w małych elektrowniach wodnych. Dofinansowanie pozwoli nam nie tylko na rozwój firmy. W naszych planach jest też  kampania informacyjna, która pozwoli zwiększyć społeczną świadomość związaną z innowacjami w obszarze wód śródlądowych, w tym nowych procesów i produktów wyjaśnia Mateusz Wiszniewski, wiceprezes zarządu WTW Poland Sp. z o.o.

MS Consulting Group s.c. M. Sobczak, M. Sobczak-Solarska chce wprowadzić na rynek innowacyjną usługę Independent Living. Celem projektu jest także opracowanie i wdrożenie rozwiązań technologicznych wspierających codzienne życie osób starszych i poprawiających bezpieczeństwo i jakość życia.

PARP będzie kontynuowała podpisywanie umów z beneficjentami do końca 2021 r. Ponadto w czerwcu planowane jest również ogłoszenie wyników (lista projektów rekomendowana do dofinansowania) w ostatnim z czterech schematów konkursowych tj. Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/funduszenorweskie oraz www.eog.gov.pl.

---

„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” to program wspierania rozwoju przedsiębiorstw, którego operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. To jeden z dwunastu programów opracowanych i finansowanych w ramach Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego EOG w Polsce. Został opracowany przez PARP we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli, Ambasadą Norwegii i norweską agencją ds. innowacji – Innovation Norway.

Marcin Czyża, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju oraz Mateusz Wiszniewski, wiceprezes zarządu WTW Poland Sp. z o.o. (fot. PARP)

Marcin Czyża, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju oraz Mateusz Wiszniewski, wiceprezes zarządu WTW Poland Sp. z o.o. (fot. PARP)


Marcin Czyża, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Magdalena Sobczak-Solarska i Marcin Sobczak z MS Consulting Group s.c.

Marcin Czyża, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Magdalena Sobczak-Solarska i Marcin Sobczak z MS Consulting Group s.c.


Sławomir Szymański, właściciel Firmy Usługowo Handlowej HOLDMAR

Sławomir Szymański, właściciel Firmy Usługowo Handlowej HOLDMAR


Marcin Czyża, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (fot. PARP)

Marcin Czyża, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (fot. PARP)


Konrad Konieczny, Programme Officer w Innovation Norway – norweskiego Partnera w realizacji programu (fot. PARP)

Konrad Konieczny, Programme Officer w Innovation Norway – norweskiego Partnera w realizacji programu (fot. PARP)

Eksperci:

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 08.06.2021 17:57
Poprawiono: 10.06.2021 14:07
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: