28 czerwca 2021

Prawie 7,3 mln euro trafi z Funduszy Norweskich do przedsiębiorczych kobiet

PARP ogłosiła wyniki konkursu w programie „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” w ostatnim z czterech schematów konkursowych. Wyłoniono 56 najlepszych projektów, które otrzymają dofinansowanie na kwotę prawie 7,3 mln euro w „Schemacie małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet”.  

„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” realizowany w ramach w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 to program z budżetem ponad 93 mln euro. Ma na celu poprawę konkurencyjności polskiego sektora MŚP oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z Polski i Norwegii. Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w Polsce, otrzymają dofinansowanie na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych procesów, produktów lub technologii.

W ramach programu przewidziano osobną pulę środków na realizację projektów dla firm, których właścicielkami są kobiety lub takich, w których kobieta jest co najmniej współwłaścicielką i bierze udział w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa.

W programie można było otrzymać dofinansowanie na opracowanie lub opracowanie i wprowadzenie do działalności firmy albo na rynek innowacji w jednym z trzech wybranych obszarów tematycznych:

Projekty te mogły jednocześnie przyczyniać się do wzrostu wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorcy niezbędnych do utrzymania i rozwoju działalności gospodarczej. Ponadto musiały być innowacyjne, przynajmniej w skali firmy, która składała wniosek o dotację. Środki pochodzące z Funduszy Norweskich przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na:

  • usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji (wyrobu, usługi, technologii, albo nowego projektu wzorniczego);
  • mentoring wspierający rozwój firmy;
  • inwestycje, np. środki trwałe czy wartości niematerialne prawne.

Lista rekomendowanych projektów do dofinansowania

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/funduszenorweskie

 -----
Kurs Euro do obliczeń. Średni kurs NBP z dnia ogłoszenia konkursu: 1 Euro = 4,2928 zł.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 28.06.2021 08:53
Poprawiono: 28.06.2021 08:53
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: