6 lipca 2021

Kolejne 23 mln zł dla startupów w ramach konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”

W dziesiątej rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” 46 młodych firm złożyło wnioski na ponad 44 mln zł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wybrała z tej puli najlepsze, gotowe do wprowadzenia na rynek projekty. Prawie 23 mln zł trafi do 24 firm. Konkurs finansowany jest z Programu Polska Wschodnia.

W dziesiątej rundzie konkursu najwięcej rekomendowanych projektów dotyczy branży IT – aż 11 wniosków. Wśród projektów pojawiły się również takie, które dotyczą medycyny, edukacji, marketingu, energetyki, nieruchomości, elektroniki, ekologii oraz transportu.

W obecnej rundzie uznanie ekspertów zyskało między innymi rozwiązanie pomagające w rehabilitacji zaburzeń mowy po udarze oraz system autonomicznej inspekcji łopat turbin wiatrowych. Każda wsparta innowacja to szansa na duże, biznesowe przedsięwzięcie ale też możliwość rozwiązania bardzo konkretnych problemówpowiedziała Edyta Gniazdowska z Departamentu Rozwoju Startupów PARP.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

Na młode innowacyjne firmy, które chcą rozwinąć skrzydła ze wsparciem z programu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” czeka jeszcze w tym konkursie ok. 170 mln zł. Do 12 sierpnia 2021 r. trwa nabór w 14. rundzie konkursu. Cały konkurs podzielono na 17 rund. Ostatnia z nich zakończy się 30 grudnia 2021 r.

O programie

Program „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” pozwala na pokrycie do 85 proc. kosztów: usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, wynagrodzeń personelu oraz pokrycie kosztów zakupu środków trwałych, surowców lub materiałów czy wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją.

Startupy zarejestrowane w województwach makroregionu Polski Wschodniej, czyli: podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim lub podkarpackim, które pomyślnie zakończyły inkubację w ramach jednej z „Platform startowych”, mogą zdobyć nawet 1 mln zł na dalszy rozwój.

Więcej informacji o programie


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 06.07.2021 14:11
Poprawiono: 06.07.2021 14:46
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: