Pomiń nawigację

23 lipca 2021 r.

Zakup od Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii przetwarzania odpadów trudno przetwarzalnych o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej

Przedsiębiorstwo TAMAX Sp. z o.o. działa na rynku od 1992 roku. Zajmuje się między innymi odbiorem i transportem odpadów komunalnych, zbieraniem i transportem odpadów przemysłowych oraz odzyskiem surowców wtórnych.

Przedmiotem niniejszego projektu był zakup od Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii dotyczącej przetwarzania trudno przetwarzalnych odpadów wielkogabarytowych i wielomateriałowych. Usługa Wydziału w ramach projektu dotyczyła zarówno opracowania nowej technologii, jak i elementów prowadzących do jej wdrożenia. Prace badawczo-rozwojowe Wydziału nakierowane były między innymi na wypracowanie metod produkcji prowadzących do automatyzacji procesów technologicznych oraz identyfikacji materiałowej.

W wyniku współpracy beneficjenta z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym powstała pożądana innowacja produktowa, która umożliwia efektywne przetwarzanie odpadów trudno przetwarzalnych. Dzięki temu Beneficjent wzbogacił swoją ofertę o usługę odzysku odpadów o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej. Opracowana technologia umożliwia maksymalizację poziomu odzysku poprzez realizację procesów o charakterze bezodpadowym i jednoczesną optymalizację odzysku materiałowego. Produkty otrzymane w wyniku odzysku, ich postać i czystość spełniają oczekiwania stawiane przez odbiorców końcowych produktów przetworzenia. 

Realizacja niniejszego projektu pozwoliła rozwinąć działalność przedsiębiorstwa o specjalistyczną usługę odpowiadającą na zidentyfikowane potrzeby rynku. Dofinansowana ze środków unijnych inwestycja, przyczyniła się do wzrostu konkurencyjności firmy, a także pozwoliła Spółce TAMAX w dalszej perspektywie kontynuować rozwój swojej działalności.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa działania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Zakup od Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii przetwarzania odpadów trudno przetwarzalnych o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej
  • Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. TAMAX Tadeusz Cieślak
  • Wartość projektu: 156 210,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 107 950,00 zł
Kawałek kataologu, mężczyzna wskazuje palcem na kartkę

Może Cie zainteresować

Opublikowano: 23.07.2021 11:47
Poprawiono: 16.07.2021 13:03
Modyfikujący: 
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: