Pomiń nawigację

4 sierpnia 2021

Zobacz film szkoleniowy: "Umowy o wolnym handlu UE z Koreą Południową, Ukrainą i Meksykiem: jak z nich korzystać?"

Udostępnij

Zapraszamy do obejrzenia filmu szkoleniowego pt.: „Umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z Koreą Południową, Ukrainą i Meksykiem: jak z nich korzystać?”

Czym jest polityka handlowa Unii Europejskiej?

Wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach, w szczególności w odniesieniu do zmian stawek celnych, zawierania umów celnych i handlowych dotyczących handlu towarami i usługami oraz do handlowych aspektów własności intelektualnej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ujednolicenia środków liberalizacyjnych, polityki eksportowej, a także handlowych środków ochronnych, w tym środków podejmowanych w przypadku dumpingu lub subsydiów. Wspólna polityka handlowa prowadzona jest zgodnie z zasadami i celami działań zewnętrznych Unii - Art. 207 pkt 1. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Podczas szkolenia odpowiadamy m.in. na pytania:

  • Jakie szanse stwarzają umowy handlowe Unii Europejskiej dla polskich MŚP?
  • Jakie korzyści czerpią przedsiębiorcy z podpisania umów o wolnym handlu UE z Koreą Południową, Ukrainą i Meksykiem?
  • Jakie towary są najczęściej eksportowane na ww. rynki?

Szkolenie poprowadził dr Łukasz Ambroziak – adiunkt w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytucie Badawczym oraz analityk w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych – monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach.

Agenda:

  1. Dlaczego Unia Europejska zawiera umowy o wolnym handlu?
  2. Jakie są podobieństwa i różnice między umowami handlowymi UE?
  3. Jakie kwestie regulują umowy handlowe z Koreą Płd., Ukrainą i Meksykiem?
  4. Stan współpracy handlowej i inwestycyjnej Polski z Koreą Płd., Ukrainą i Meksykiem
  5. Jakie szanse stwarzają umowy handlowe dla polskich podmiotów?
  6. Jakie zagrożenia dla polskich podmiotów wynikają z realizacji umów?
  7. Podsumowanie.

Dodatkowo udostępniamy prezentację ze szkolenia w postaci pliku pdf.

Organizatorem wydarzenia była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Enterprise Europe Network.

Pliki do pobrania

Zobacz więcej podobnych artykułów