3 września 2021

„InSilesia Investment SFR Award Competition” – międzynarodowy konkurs dla startupów, rejestracja do 10 września

W imieniu organizatorów Europejskiego Forum Przyszłości zapraszamy startupy oraz firmy z sektora MŚP do udziału w konkursie „InSilesia Investment SFR Award Competition”, który odbędzie się w ramach Forum w dniach 6-8 października br. na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Konkurs jest skierowany do podmiotów wdrażających innowacyjne rozwiązania – produkty, usługi, procesy – mogące znaleźć zastosowanie w regionach wdrażających procesy transformacji gospodarczej, a także regionach postindustrialnych chcących rozwijać i tworzyć cyfrowe społeczeństwa.

Konkurs ma charakter międzynarodowy: transfer technologii na Śląsk i internacjonalizacja śląskich technologii na świecie.

Etapy konkursu obejmują:

  • Preselekcję;
  • Selekcję;
  • Warsztaty;
  • Sesję Pitchingową.

Organizator, Gospodarz i Partner konkursu  udzielą zwycięskim projektom wsparcia w nawiązaniu kontaktów biznesowych z potencjalnymi inwestorami oraz pomoc we wdrożeniu rozwiązania. Dla trzech pierwszych miejsc przewidziano nagrody pieniężne.

Szczegółowe informacje dotyczące  konkursu dostępne są na stronie internetowej wydarzania.

Zapraszamy do udziału.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 03.09.2021 11:14
Poprawiono: 03.09.2021 11:20
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: